دوسالانه های نقاشی و تصویرگری تا پایان امسال برگزار می شوند.

رئیس مركز هنرهای تجسمی با اعلام این خبر به فارس گفت: برای برگزاری دوسالانه نقاشی، امروز با هیأت مدیره انجمن هنرمندان نقاش مذاكره خواهیم كرد و امیدواریم كه ظرف چند هفته آینده بحث برگزاری دوسالانه نقاشی به پایان برسد. دوسالانه تصویرسازی نیز در جلساتی كه با رؤسای انجمن تصویرگران داشتیم تقریباً به نتیجه رسیده و قرار است بزودی نشست خبری این دوسالانه را نیز برگزار كنیم.دكتر حبیب الله صادقی افزود: تاكنون دوسالانه های نگارگری، سفال و سرامیك و عكس برگزار شده و دوسالانه پوستر و گرافیك ایران در حال برگزاری است. دوسالانه های كاریكاتور و مجسمه سازی نیز در مرحله نهایی اجرا قرار گرفته اند كه پائیز سال جاری برگزار خواهند شد.به گفته رئیس مركز هنرهای تجسمی، دوسالانه های نقاشی و تصویرگری نیز با ادامه مذاكرات و رسیدن به راه حل نهایی تا پایان سال جاری برگزار خواهد شد و بدین ترتیب وعده رئیس مركز هنرهای تجسمی مبنی بر برگزاری تمامی دوسالانه های بر زمین مانده محقق خواهد شد.