یك علاقه مند به هنر از طریق اینترنت پیشنهاد ۲۵/۱ میلیون پوندی اش برای خرید یك تابلوی نقاشی در حراج كریستی ركورد تازه ای در بخش خدمات اینترنتی مركز حراجی كریستی كه سال گذشته كار خود را آغاز كرده است ثبت كرد.

به گزارش ایسنا، این خریدار كه ناشناس باقی ماند، برای یك كار آبرنگ به نام «جشن در رامبویه» از هنرمند فرانسوی، «ژان آنر» فراگونارد، كه قیمت آن بین ۶۰۰ تا ۹۰۰ هزار پوند تخمین زده شده بود، پیشنهاد پرداخت ۲۵/۱ میلیون پوند را داد مبلغ پیشنهادی پیش از این خریدار، ۰۵/۱ میلیون پوند بود. این سری فروش آثار بخشی از حراجی نقاشی های «ستاران قدیم» كریستی در لندن بود. كریستی سایت حراج اینترنتی خود را جولای سال گذشته با عنوان «كریستی لایو» راه اندازی كرد.