مجسمه های شنی در نخستین جشنواره بین المللی تندیس های شنی در كمر تركیه به نمایش گذاشته شد.

به گزارش میراث آریا، در این جشنواره ۵۵ مجسمه ساز شركت داشتند كه از آن میان۴۰ مجسمه ساز خارجی حضورداشتند. این جشنواره در هفته نخست جولای در مركز رقابت های رالی كمر برگزار شد.حدود ۴۰ هزار تن شن برای ساخت این تندیس ها به كار رفته است و پیش بینی می شود تا پایان برپایی نمایشگاه، حدود ۴۰۰ هزار گردشگر از آن بازدید كنند.

این جشنواره تا ماه نوامبر به طول می انجامد و با حمایت وزارت گردشگری و فرهنگ، شهرداری كمر و انجمن رسانه ای ییلدیز بر پا شده و ۳۰ اثر به نمایش گذاشته می شود.«علی عثمان ایلهان» مدیر كمیته سازماندهی، از این جشنواره باعنوان «ماجراجویی در تمدن بشری» نام برد.از مفاهیمی كه مجسمه سازان در آثار خود به كار گرفته اند می توان به «سرنوشت و تقدیر»، آفرینش، «تمدن های جهانی»، «مصطفی كمال آتاتورك» و «جنگ استقلال تركیه» اشاره كرد.