نمایشگاهی از آثار هنری مدرن هنرمندان برجسته انگلستان از جمله «دیمین هیرست» و «لوسین فروید» در شهر «ركسهام» انگلیس برپا می شود.

به گزارش ایسنا، در این نمایشگاه كه آثار نقاشی و مجسمه سازی ۳۰ هنرمند به نمایش در می آیند، تا ۱۰ مرداد ادامه می یابد. اثر «ایده ای برای تاریكی سبز» از «ویكتو پاسمور» با ارزش ۱۶ هزار پوند، گران قیمت ترین شاهكار هنری در این نمایشگاه محسوب می شود. آثار «دیمین هیرست» و «لوییس فروید» نیز به ترتیب ۱۳ و ۱۲ هزار پوند قیمت خورده اند. دلیل انتخاب این ۳۰ هنرمند را دیدگاه مدرنشان به دنیا بیان شده است.