نمایشگاه انفرادی نقاشی های كورش شیشه گران اواخر سال جاری در ایالات متحده آمریكا و شهر نیویورك برپا می شود.

حدود ۳۰ تابلو از این نقاش از سوی دو گالری دار آمریكایی در نیویورك به نمایش گذاشته می شود كه حدود ۱۰ تابلو از آثار گذشته این هنرمند خواهد بود و ۲۰ اثر دیگر را تا پایان امسال روی بوم می آورد.نقاشی های شیشه گران كه به عنوان نماینده هنر نوین ایران در نیویورك است، از سوی موزه هنرهای معاصرتهران ارسال خواهد شد. تاكنون نمایشگاههای بسیاری از این هنرمند به صورت گروهی در شهرهای مختلف آمریكا برگزار شده و این نخستین بار است كه یك نمایشگاه انفرادی از وی در نیویورك برپا می شود.