انجمن نگارگری ایران پس از گذشت بیش از سه سال از آغاز فعالیت رسمی خود همچنان بی‌جا و مکان باقی‌مانده است؛ کتاب دوسالانه‌ای که پس از کش‌مکش‌های فراوان سال گذشته برگزار کرد، منتشر نمی‌شود و سکوت، دوسالانه هفتم را در بر گرفته است. به گزارش ایسنا، قول اعطاء مکانی برای فعالیت‌های انجمن نگارگری آخرین‌بار در ششمین دور دوسالانه نگارگری به‌صورت رسمی اعلام شد که هنوز به نتیجه نرسیده است و این مؤسسه هزینه‌ای را نیز برای فعالیت‌های خود دریافت نکرده است. محمدباقر آقامیری گفت که مکان فعلی انجمن نگارگری در آتلیه شخصی اوست و با وجود تلاش‌های انجمن برای گرفتن مکانی برای فعالیت‌های خود با بی‌توجهی مسئولان روبه‌رو شده است. رئیس انجمن نگارگران ایران درباره انتشار کتاب ششمین دوسالانه نگارگری که سال گذشته پس از توقفی پنج‌ساله و تغییر مدیریت‌های مرکز هنرهای تجسمی و موزه هنرهای معاصر تهران برگزار شد، اظهار کرد: موزه هنرهای معاصر تهران مسئولیت چاپ و انتشار این کتاب را به‌عهده داشته است. اما گویا به دلائلی از جمله نبود بوده کافی این کتاب به مرحله چاپ نرسیده است. آقامیری همچنین درباره برگزاری دور هفتم دوسالانه نگارگری تأکید دارد که تاکنون اقدامی از سوی هیچ مؤسسه و سازمان هنری از جمله مرکز هنرهای تجسمی و موزه هنرهای معاصر تهران برای برگزاری دور بعدی دوسالانه صورت نگرفته است و انجمن نگارگری نیز خود به تنهائی مسئولیت برگزاری این بی‌ینال را به‌عهده نخواهد گرفت.