یادمان میدان پاستور با طراحی و اجرای بهروز دارش، دهه فجر پرده برداری می شود.

این هنرمند نقاش و مجسمه ساز معاصر، با پایه بتونی، كار خود را اجرا و در بخش میانی میدان و آب نما با ستون های ۹ متری، با طول ۸ متر و عمق ۴‎/۶ متر از جنس آهن و آلومینیوم در فضای ۳۸ متری به فاصله یكسان از هم بر بستر بتونی نصب كرده است.

این اثر فوجی از پرندگان نمادین را در حال پرواز نشان می دهد كه حامل پیامی از شرق به سوی غرب هستند.

اثر یادشده با رنگ سفید و نقره ای ساده و بی تكلف، تداعی كننده مفاهیم صلح، آزادی، استقلال، نظم و استعلا است و همانند دیگر آثار این هنرمند متكی به نور، فضا، عناصر اجرای متكثر و مینی مال بوده و تعامل متفاوتی را در ارتباط با میدان های شهر در برابر سنت یك میدان یك مجسمه به نمایش می گذارد.

براساس طرح اجرا شده برگزیده چهارمین دوسالانه مجسمه تهران، در چهار متر بالای این ستون ها، پرنده سان هایی طراحی شده كه در حال پروازند و با نورپردازی درخت های میدان پاستور و رساندن آب توسط فواره ها به تیرهای بلند، این پرنده ها معلق می شوند.

كار وی كه قرار بود تا پایان تیرماه به بهره برداری برسد، همزمان با دهه مبارك فجر پرده برداری می شود.