۳۸/۵ درصد بینندگان با تماشای مجموعه تلویزیونی "زیر تیغ" به کارگردانی محمدرضا هنرمند احساس ناراحتی می‌کنند.

بر مبنای آخرین نظرسنجی مرکز تحقیقات صدا و سیما از مردم تهران درباره مجموعه "زیر تیغ" ۷۸ درصد پاسخگویان این سریال را تماشا کرده‌ اند و ۵/۳۸ درصد بینندگان با تماشای آن احساس ناراحتی می‌ کنند. همچنین ۵/۷۶ درصد بینندگان اظهار کرده‌ اند وقایع رخ داده در سریال "زیرتیغ" در حد خیلی زیاد و زیاد بیانگر واقعیات ‌های اجتماعی هستند.

این سریال همخوانی زیادی با ویژگی ‌های خانواده‌ های طبقات متوسط و پایین جامعه دارد. به طوری که در زمینه روابط بین شخصیت‌ها بیشترین میزان همخوانی را با ویژگی ‌های خانواده ‌های طبقات متوسط و پایین داشته است (۴/۸۱ درصد). اکثریت بینندگان (۵/۹۴ درصد) معتقدند دست ‌اندرکاران سریال "زیر تیغ" در حد خیلی زیاد و زیاد در استفاده از بازیگران باتجربه و خوب موفق بوده ‌اند. مهمترین نقطه قوت سریال از نظر بینندگان آن بازی خوب بازیگران (۸/۱۹ درصد) و عمده ‌ترین نقطه ضعف آن غم‌انگیز بودن سریال (۵/۸ درصد) بوده است.

همچنین نتایج به ‌دست آمده از نظرسنجی مرکز تحقیقات صدا و سیما درباره الگوی استفاده از موسیقی در بین نوجوانان و جوانان نشان می‌دهد ۷/۷۵ درصد در حد زیاد و ۵/۲۱ درصد در حد کم به موسیقی علاقه‌ دارند. از میان نوجوانان و جوانان علاقمند به موسیقی (۲/۹۷ درصد کل پاسخگویان) ۸/۴۷ درصد به طور متوسط روزانه کمتر از دو ساعت از اوقات خود را صرف گوش دادن به موسیقی می ‌کنند. همچنین ۴۰ درصد از آنها علاقمند به موسیقی و ترانه‌های پاپ ایرانی تولید داخل کشور هستند. از نظر نوجوانان و جوانان، والدین آنان علاقه‌ چندانی به موسیقی مورد علاقه فرزندانشان ندارند.

۴۹ درصد از آنها از طریق دوستان از موسیقی و ترانه‌ های جدید مطلع می‌ شوند. نتایج حاکی از آن است که ۵/۷۲ درصد نوجوانان و جوانان علاقمند به موسیقی معمولا به تنهایی موسیقی گوش می ‌دهند و ۴/۵۲ درصد آثار جدید موسیقی را از اطرافیان امانت می‌گیرند. ۸/۷۳ درصد نیز ترانه و موسیقی مورد علاقه خود را از طریق CD یا نوار گوش می‌دهند.

محمد اصفهانی خواننده ‌ای است که ۴/۷ درصد نوجوانان و جوانان علاقه‌ مند به وی هستند. از نظر ۲/۲۱ درصد از آنها بنیامین خواننده محبوب جوانان است. ۵/۱۸ درصد نوجوانان و جوانان علاقمند به موسیقی در حد خیلی زیاد و زیاد معتقدند که صدا و سیما نیازهای آنان را در حوزه موسیقی برآورده کرده است.