تا به چشم نبینید، باور نمی‌كنید! فردوسی، سعدی و خیام، از دل تاریخ بیرون آمده‌اند و روبه‌روی شما روی سنگفرش خیابان‌های كاخ سعدآباد نشسته‌اند.

درست با همان لباس‌های همیشگی، البته با یك تفاوت بزرگ؛ فردوسی، سعدی و خیام گزارش ما،‌از برف ساخته شده‌اند؛ تندیس‌هایی سرتاسر سفید؛ اما محكم و استوار.

این شاید بهترین بهانه برای پیاده‌رو ی در خیابان‌های یخ‌زده و سربالایی‌ منتهی به كاخ سعدآباد، آن هم در این روزهای سرد زمستانی باشد. این روزها در كاخ موزه ملت، از مجموعه فرهنگی سعدآباد، جشنواره زمستانی‌ای برپاست كه سر زدن به بخش‌هایی از آن خالی از لطف نیست.

جلوی در ورودی، آدم برفی غول پیكری با شال گردن قرمزش مطمئن‌ات می‌كند كه درست آمده‌ای. این جشنواره زمستانی از ۱۲ دی كار خود را آغاز كرده و تا بیست و پنجم ماه پرونده فعالیت ۱۳ روزه‌اش را خواهد بست.

دو نمایشگاه عكاسی از كارهای فخرالدین فخرالدینی با موضوع طبیعت و عكس‌های جواد نجف علیزاده با عنوان شب‌های سعدآباد در زیرزمین كاخ موزه ملت برپاست. دیوارهای سفید، با معماری مدرن و اشیایی كه هدایایی به فرح بوده است، در گوشه‌ای نگه‌داری می‌شود و قدم زدن در موزه آثار شخصی او حال و هوای خاصی دارد.

نمایش آثار نقاشی پیش‌كسوتان آبرنگ، علی صنعتی، میشا شهبازیان، سمبات، یرواند، ماكوپ وارتانیان با عنوان جاذبه‌های گردشگری ایران یكی از نمایشگاه‌های نقاشی این جشنواره است. در گوشه‌ای دیگر، آثار نگارگری كل را آبكار، بانوی مینیاتور ایران با مضامین عرفانی فضای خاص و منحصر به خودش را به وجود آورده است.

اجرای موسیقی سنتی، نمایشگاه مذاهب در قالب گردشگری اجرای نمایش‌های سنتی، سیاه بازی، نقالی، شاهنامه‌خوانی، پرده‌خوانی، اجرای آیین‌های زمستانه این روزها حضور مهمانان زیادی را به كاخ موزه ملت به دنبال داشته است.

جلوی در اصلی موزه، عده‌ای هستند كه در این هوای سرد، هوس برف بازی به سرشان زده و با تلی از برف‌ها مشغول هستند.

دانشجویان مجسمه‌سازی هنرهای زیبای دانشگاه تهران سیزدهم و چهاردهم این ماه مشغول شكل دادن به برف‌ها بودند. برف‌هایی كه تبدیل به مجسمه‌های دو متری مشاهیر ایران شد. تندیس‌های برفی فردوسی، سعدی،‌ خیام و چهره‌های ماندگار مثل محمدرضا شجریان و عزت‌ا... انتظامی كه این روزها ساخته شده، چهره تازه‌ای به كاخ موزه ملت بخشید.

● برف‌ها از كجا آمده‌ بودند؟

برای این سوال جواب‌های مختلفی می‌توانید پیدا كنید. اما حقیقت این است كه برف‌ها راه دوری را برای رسیدن به جشنواره طی نكرده بودند. چون از روی سنگفرش خیابان‌های كاخ سعدآباد جمع‌آوری شده بودند!

بچه‌های خدمات، چند روز وقت گذاشته بودند تا برف‌های گوشه كنار كاخ را، یك‌جا جمع كنند، البته با این دلهره كه برف‌ها تا روز سیزدهم دی ماه آب نشوند.خلاصه، ‌این روزها مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد، حسابی حال و هوای زمستانی پیدا كرده و شاید بهانه خوبی برای پیاده‌روی باشد.

منیره سادات موسوی