براساس تعاریف سازمان ملل متحد، تهران یك روستای بزرگ به شمار می آید كه فاقد شاخص های شهری به ویژه مشخصه های زیست محیطی مورد تاكید در تعریف یك شهر است.

مهندس محمدهادی حیدرزاده، مشاور شهردار تهران در امور محیط زیست، در پنجمین نشست علمی روزنامه نگاران و محیط زیست كه از سوی مركز آموزش همشهری، برگزار شد، افزود: خوشبختانه با اقدامات مدیریت شهری طی یك سال اخیر و همكاری رسانه های جمعی و همراهی شهروندان، در مسیر بهبود وضعیت محیط زیست شهر تهران گام های مهمی برداشته شده است.

وی گفت: در این مسیر گسترش حمل و نقل عمومی در جهت استفاده عموم شهروندان از وسایل نقلیه جمعی با تاكید بر مترو و اتوبوس در اولویت فعالیت های مدیریت شهری قرار دارد. رییس ستاد هوای پاك شهرداری تهران، در آستانه ۲۹ دی ماه روز هوای پاك، افزود: امروزه محیط زیست نه تنها به عنوان مهم ترین مساله قرن بیست و یكم، بلكه به عنوان پراهمیت ترین موضوع هزاره سوم در جهان معاصر مطرح است.

وی از تهران به عنوان تابلوی نظام و از كیفیت زندگی شهروندان در این كلانشهر به لحاظ اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به عنوان ملاك و معیار زندگی شهری در كشور نام برد و تصریح كرد: تهران دچار مشكلات مختلفی است كه معضلات زیست محیطی از جدی ترین بحران های آن محسوب می شود كه به صورت مستقیم با كیفیت زندگی شهروندان سر و كار دارد. مشاور شهردار تهران، با بیان این كه تهران ویژگی هایی دارد كه در كمترین شهر جهان از آن ها سراغ داریم، یادآور شد: به عنوان نمونه در هیچ نقطه از جهان روزانه سه نوبت مبادرت به جمع آوری زباله نمی شود، در حالی كه در تهران بالاجبار هر روز در سه نوبت نسبت به جمع آوری زباله از سطح شهر اقدام می شود. حیدرزاده با تاكید بر نقش روزنامه نگاران در بهبود شرایط زیست محیطی تصریح كرد: رسانه های جمعی می توانند از یك طرف انعكاس دهنده فعالیت مدیریت شهری به شهروندان و از طرفی منعكس كننده مسائل و مشكلات و نیز نظرات و پیشنهادات شهروندان به مدیریت شهری باشند.