یكی از تابلوهای نقاشی «پابلو پیكاسو»، ترمیم شد.

تابلوی «ناقوس پلكانی» كه در زمره آثار اولیه این نقاش مشهور كوبیسم قرار دارد، سرانجام پس از یك ماه و نیم تلاش كارشناسان مرمت موزه «پیرونه آ»، ترمیم رنگ شد. به گفته «هنریك پیر لئونه» - مدیر موزه، این تابلو كه آوریل سال گذشته بر اثر بی احتیاطی تعدادی از كارمندان موزه از ناحیه گوشه راست دچار آسیب و ریختگی رنگ شده بود سرانجام طی دو ماه مورد بازسازی و مرمت قرار گرفت.بنا به گفته لئونه بیشترین دشواری این مرمت در بازسازی رنگ هایی صورت گرفت بود كه در تركیب با خطوط متقاطع قسمت آسیب خورده «ناقوس پلكانی» را تشكیل می دادند.لازم به ذكر است این تابلو از زمره آثار خلق شده پیكاسو در كارگاه فنیسی تو است كه از ۱۱ سال پیش در موزه مذكور نگهداری می شد.