سطح متعالی آثار به لحاظ کیفی و تکنیکی، تنوع موضوعی و انسجام از مولفه‌های اصلی دوسالانه هشتم سفال، سرامیک و آبگینه است.

ژیلا کامیاب، هنرمند نقاش و سفالگر که در هشتمین دوسالانه سفال سه اثر ارائه کرده، در توضیح بیشتر این آثار گفت: "یکی از تم هایی که در آثار نقاشی و سفال همواره با من همراه بوده موضوع پنجره است. پنجره نمادی از زوایای مختلف زندگی است و من تصور می کنم زندگی انسان ها هزار پنجره دارد که آنها را به مسیرهای مختلف سوق می دهد. از این رو اثر "هزار پنجره" را به دوسالانه سفال ارائه کردم. همچنین یک اثر به نام "باغ سنگی" به نمایش گذاشتم که ایده آن به تحقیق من درباره باغ های چین برمی گردد."

وی در ادامه خاطرنشان کرد: "هنرمندان زن به لحاظ کارکرد تکنیکی تفاوتی با هنرمندان مرد ندارند. اما به لحاظ برخورد با موضوع تفاوت هایی میان آنها وجود دارد. البته محتوا و درونمایه آثاری که هنرمندان در اثر به کار می گیرند بسته به روحیه شخصی دارد. در مواقعی حتی ممکن است یک مرد هم روحیه شاعرانه داشته باشد و با این روحیه به ساخت اثر بپردازد و در برخی جاها نیز ممکن است هنرمند زن نگاهی مادیگرایانه داشته باشد. یعنی تنها به جسم توجه کند. در واقع، به واسطه داشتن لطافت های شخصیتی، رد پای یک نگاه زنانه در آثار مشاهده می شود."

کامیاب تصریح کرد: "در هشتمین دوسالانه سفال، سرامیک و آبگینه مجموعه ای به نام راکو نیز به نمایش گذاشتم. راکو از تکنیک هایی است که در ساخت سفال به کار می رود و شامل گل مخصوصی است که یک درجه شوک را تحمل می کند. به این شکل که وقتی سفال در حالتی به شکل گداخته از کوره خارج می شود در براده های چوب قرار می گیرد و دود چوب را به خود جذب می کند و در مرحله بعد آن را وارد آب می کنیم. در نتیجه این شوک، رگه هایی روی سفال به چشم می خورد که مجموعه ای از آثار من در این نمایشگاه به وسیله این تکنیک ساخته شده است."

این هنرمند درباره هشتمین دوسالانه سفال نیز گفت: "تصور می کنم کیفیت آثار حاضر در نمایشگاه به لحاظ تکنیک در سطح بالایی قرار داشته است. همچنین تنوع موضوعی در تمام آثار هنرمندان به چشم می خورد. در واقع هر هنرمند به فراخور نوع زاویه دید خود به دنیا به ارائه اثر پرداخته است. در مجموع در دوسالانه هشتم انسجام مخصوصی وجود دارد که به ارتقاء سطح نمایشگاه دامن زده است."

ژیلا کامیاب دارای مدرک کارشناسی ارشد رشته نقاشی از دانشکده هنر و معماری است و تاکنون در نمایشگاههای متعدد به ارائه اثر پرداخته است. وی همچنین عضو هیئت علمی دانشگاه معماری نیز هست و در آتلیه میه پاریس دوره سرامیک را گذرانده است.