دیواره‌های برج آ.اس.پ به دستان پرویز كلانتری هنرمند نقاش سپرده شده است تا چشم‌اندازهای ایران را بر آنها نقاشی كند.

پرویز كلانتری درباره این نقاشی‌ها گفت:این نقاشی‌ها را در سه قطعه برای لابی برج آ.اس.پ كار خواهم كرد كه یكی از این سه نقاشی باعنوان جوئرمحله یا بالامحله چشم‌اندازی است از دهكده های كوهپایه ایران كه این چشم‌اندازها و خانه‌های روی هم چیده شده را به خصوص در دامنه های كوه البرز می‌توان دید و بهترین این نمونه ها نیز ماسوله و ابیانه است.

وی درتوضیح بیشتر این نقاشی گفت: خطوط عمودی این نقاشی مثل درختان تبریزی نگاه را به سمت بالا هدایت می كند كه به مصداق شعر سپهری یك جور معنویت را القاء می‌كند.

وی با بیان این كه عنوان نقاشی دوم «پیش ازخاموشی» نام دارد، درباره آن گفت: من روی چشم اندازهای ارگ بم خیلی كار كردم وبیشتر دل‌مشغولی‌های من این شهر باستانی بوده است كه این بار زیر نور ماه و در رنگ لعاب آبی مهتاب آن را تصویر كرده‌ام و چراغ های خاموش آن را روشن می بینم. نقاشی من توصیف یك شب مهتابی در یك شهر باستانی است كه چراغهایش روشن است.

وی افزود:نقاشی سوم من هم چشم انداز دیگری از مناطق كویری است كه كالبد خانه های آن را با كاهگل تصویر كرده‌ام و

و برای بیان روان این شهرها از خط نوشته‌های یك كتاب خطی كه دراصفهان یافته بودم استفاده كرده‌ام .

وی با اشاره به گرافیك موجود دراین خط‌نوشته‌ها گفت:فضای خالی نقاشی‌ام را با استفاده از این خط نوشته‌ها كار كرده ام كه از گرافیك بسیار زیبا و استثنایی برخوردار است و تصاویر مختلفی همچون درخت سرو،لچك‌،لوزی،گلدان و ... را می‌توان در این نوشته‌ها دید.

كلانتری درپایان گفت:سعی كرده‌ام در این آثار به گونه بسیار آبرومندانه‌ای كار كنم كه به راحتی با مخاطب رابطه برقرار كند.