یك تابلوی نقاشی از «ایران درودی» با قیمت ۱۸ میلیون تومان به عنوان گرانبهاترین اثر نقاشی در نمایشگاه گروه نگارخانه های هفت نگاه ارزش گذاری شد.

به گفته یكی از نگارخانه دارهای گروه هفت، میانگین قیمت آثار این نمایشگاه میان ۵۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان است، اما تعداد انگشت شماری از آثار قیمت های میلیونی دارند.

تابلوهای مانی پتگر با قیمتی در حدود ۸ تا ۱۰ میلیون تومان، نصرالله مسلمیان با قیمت ۹ میلیون تومان، صادق تبریزی با قیمت ۷ میلیون تومان و آیدین آغداشلو با قیمت ۵ میلیون تومان ارزش گذاری شده اند.