در پی كاهش دما و شدت برودت هوا طی روزهای اخیر و اولویت دادن به تامین گاز مشتركان خانگی، میزان گاز تحویلی به نیروگاه‌های كشور برای تامین برق مورد نیاز هموطنان به شدت كاهش یافته است.

به نقل از روابط عمومی شركت توانیر، روابط عمومی شركت توانیر طی اطلاعیه‌ای با بیان این مطلب افزوده است: افزایش مصرف گاز در بخشهای خانگی در روزهای گذشته موجب شده است، شركت ملی گاز میزان گاز تحویلی به نیروگاه‌های كشور را تا حد كم سابقه‌ای نسبت به سالهای گذشته كاهش دهد، به طوری كه روند فعلی تولید برق در برخی از نیروگاه‌های كشور را با محدودیت‌ جدی مواجه كرده است.

در این اطلاعیه از مردم درخواست شده است تا حد امكان در مصرف برق صرفه‌جویی كنند تا تامین برق با وجود محدودیت‌های ایجاد شده با مشكل كمتری انجام شود.

در این اطلاعیه آمده است، كاركنان صنعت برق تمام تلاش خود را برای مصرف بهینه سوخت نیروگاه‌ها و استفاده از سوخت‌های جایگزین به جای سوخت اصلی« گاز» و استفاده حداكثر از منابع برق آبی به كار گرفته‌اند تا تامین برق مورد نیاز مردم به شكل مناسبی انجام شود.

در پایان این اطلاعیه اظهار امیدواری شده است همكاری و مشاركت هموطنان در بهبود شرایط موثر باشد.

شایان ذكر است حدود ۹۰ درصد تولید برق كشور توسط نیروگاه‌های حرارتی با سوخت گاز یا گازوئیل و مازوت انجام می‌شود.