تغییر ساعت رسمی كشور مطابق مصوبه مجلس شورای اسلامی‌ برای سال آینده و روزهای اول فروردین و ۳۱ شهریور اعمال خواهد شد، ولی احتمال تغییر این زمان‌ها وجود دارد.

سید پرویز فتاح ـ وزیر نیرو ـ در پاسخ به این كه آیا اول فروردین و ۳۱ شهریور بهترین زمان برای تغییر ساعت است؟ با بیان مطلب فوق گفت: دولت همان زمان را كه مصوبه مجلس شورای اسلامی‌ بوده و قانون شده اجرا می‌كند و در حین اجرا شاید زمان‌های دیگری را با بررسی‌هایش پیشنهاد كند.

گفتنی است، طبق نظر كارشناسان، تغییر ساعت رسمی كشورها با هدف استفاده بهینه از حداكثر ساعات روشنایی روز انجام می‌شود و به همین دلیل فاصله زمانی ابتدای فروردین تا پایان شهریور در ایران نمی‌تواند چنین خواسته‌ای را محقق كند و باید این زمان به صورت دقیق محاسبه شود.

حتی برخی از آنان فاصله بین اواسط اردیبهشت تا اواسط آبان را بهترین زمان برای تغییر ساعت رسمی كشور عنوان می‌كنند.

● متوازن شدن دریافتی از مصرف‌كنندگان با پرداختی به تولیدكنندگان خصوصی

وی در ادامه با بیان این كه دریافتی ما از مصرف‌كنندگان آب و برق در آینده با پرداختی‌های ما به تولیدكنندگان آن اعم از دولتی یا خصوصی متوازن خواهد شد، افزود: قرارداد وزارت نیرو با بخش خصوصی تولیدكننده آب و برق به قیمت تمام شده بوده و آنها از این بابت سود هم می‌كنند، بنابراین پرداخت به آن‌ها از رابطه بین دولت و مصرف كننده آب و برق تبعیت نمی‌كند و دولت به آن‌ها از طریق تبصره ۱۱ بند (ج) یارانه می‌دهد.

● واگذاری ۱۰ نیروگاه تا پایان سال

فتاح در خصوص سرنوشت ایرادات شورای نگهبان به شرایط واگذاری ۱۰ نیروگاه به بخش خصوصی به ایسنا گفت: ایرادهای شورای نگهبان در این زمینه در دولت رفع و حدود دو هفته پیش نامه آن به شورای نگهبان فرستاده شد.

وی خاطرنشان كرد: با توجه به آن كه شورای نگهبان از قبل نظر خود را اعلام كرده بود، منتظریم كه همین روز‌ها نظر و موافقت آن‌ها با اسامی‌ نیروگاه‌ها و اساسنامه شركت‌های تولید برق به دولت ابلاغ شود.

وزیر نیرو تصریح كرد: ۱۰ نیروگاه با توجه به آن كه تمام مراحل واگذاری آن‌ها در نظام اداری طی شده، تا آخر سال عرضه شده و سهام آن‌ها واگذار می‌شود.