مدیر دفتر خدمات مشتریان برق گفت: افزایش نرخ تعرفه برق موجب كاهش ۳ درصدی رشد مصرف برق از سوی مشتركان تهران شده است.

سیددانش مدنی افزود: پیش بینی رشد مصرف برق در شهر تهران همواره در برنامه ۶ درصد بوده است اما خوشبختانه اعمال تعرفه‌های جدید و پلكانی برای مشتركان پرمصرف این رشد مصرف را به ۳ درصد كاهش داده است.

دانش مدنی تصریح كرد: افزایش تعرفه برق برای دریافت پول بیشتر نبوده است چرا كه هدف از افزایش تعرفه ها كاهش رشد مصرف برق و شناساندن هرچه بهتر مراحل و سختی تولید و انتقال انرژی برق به مردم بود.

وی خاطرنشان كرد: تولید هر یك كیلووات ساعت برق و تأسیسات زیربنایی حدود ۹۰۰ دلار تا ۱۰۰۰ دلار هزینه دارد بنابراین اگر این هزینه در جای مناسب هزینه شود موفقیت خوبی حاصل خواهد شد.

وی تأكید كرد: در حال حاضر كمتر از ۳۵ درصد مشتركان تهرانی بالاتر از الگوی مصرف برق مصرف می كنند و ۶۵ درصد نیز الگوی مصرف برق را رعایت می كنند.

مدیر دفتر خدمات مشتریان برق گفت: مشتركان پرمصرف علاوه بر افزایش ۱۰ درصدی بهای برق مشمول جریمه مازاد عدم رعایت الگوی مصرف برق خواهند شد.

مدنی اظهار داشت: در ابلاغیه تعرفه‌های برق آمده است كه مشتركانی كه الگوی مصرف را رعایت نمی‌كنند مشمول یك افزایش ۱۰ درصدی و یك جریمه مازاد عدم رعایت الگوی مصرف خواهند شد.

وی افزود: الگوی مصرف تعیین شده برای مشتركان ماهانه ۲۰۰ كیلووات ساعت خواهد بود بنابراین در ابلاغیه مزبور مشتركینی كه بیش از ۲۰۰ كیلو وات ساعت در ماه مصرف كنند افزایش ۱۰ درصدی در پی خواهد داشت.

مدنی گفت: جریمه عدم رعایت الگوی مصرف در تابستان در تهران بیش از ۳۰۰ كیلووات ساعت و در ۹ ماه غیرتابستان بالاتر از ۲۰۰ كیلووات ساعت در نظر گرفته شده است.

مدیر دفتر خدمات مشتریان برق تهران افزود: مشتركانی كه زیر الگوی مصرف باشند افزایش تعرفه نداشته و صورتحساب آنها همانند صورتحساب سال ۸۳ خواهد بود.