یك مدرس دانشگاه و نگارگر ایرانی، برگزاری نمایشگاه گنجینه هنرهای از یاد رفته ایران را، فرصتی برای احیای هنرهای سنتی اصیل ایران و گشودن راه و افقی برای هنر امروز و هنرمندان این نسل و نسل های آینده دانست. به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی هنری صبا وابسته به فرهنگستان هنر، محمد علی رجبی؛ مدرس و محقق هنری و نگارگر ایرانی؛ برپایی نمایشگاه و كارگاه های گنجینه هنرهای از یاد رفته توسط مؤسسه فرهنگی هنری صبا با بیان اینكه هنرهای سنتی ودایع و امانات الهی نزد بشر است، گفت: «آرامشی كه از طریق هنرهای سنتی به انسان ها منتقل می شود آرامش ظاهری نیست بلكه آدمی را در فضایی قرار می دهد كه او به منزل اعلا و هدف غایی آفرینش خود نائل می شود.» او تأكید كرد: «ایران عزیزمان با تاریخی پر افتخار و گرانبار از هنر و فرهنگ غنی سنتی خود منابع سرشاری از این ودایع الهی را در اختیار دارد كه با بازخوانی آنها می توان راه جدیدی پیش روی انسان های امروز، برای آینده ایجاد كرد.»

این منتقد و پژوهشگر هنرهای سنتی خاطرنشان كرد: «هنرهای سنتی بر خلاف هنر غربی، زندگی مادی انسان را با سلوك معنوی او در هم می آمیزد و در رفع حوائج مادی، او را با حقیقت هستی آشنا می كند. از این رو ما هرگز هنرهایی كه صرفا برای موزه ها یا طاقچه و پستوی خانه ها یا به اصطلاح غلط امروز وسیله فراغت باشد، نداشته ایم. هنر سنتی ارزش و اعتبار خود را به تأیید عالم قدس رسانده و از جان های پاك و خالص برآمده و به ما رسیده است.»