كمال الدین ابوالعطاء محمودبن علی بن محمود، معروف به خواجوی كرمانی از شاعران بزرگ قرن هشتم است كه مقبره او در تنگ الله اكبر شیراز است. خواجو در قصیده، مثنوی و غزل شاعری توانا بوده و شیوه سخن او با حافظ مشهور است. مدتی پیش از سوی شهرداری شیراز از تندیس این شاعر نامی پرده برداری شد. تندیس یادشده ساخته هنرمند پیكرتراش عبدالعلی قصردشتی است كه ۳۰ میلیون تومان هزینه مصالح آن بوده است.

تندیس خواجوی كرمانی در شیراز براساس تحقیقات استادهای دانشكده ادبیات دانشگاه شیراز و دیدگاه هایی كه پیكرتراش داشته، ساخته شده و از جنس بتن به رنگ كرم ساخته شده و ۳ متر ارتفاع دارد. آرامگاه خواجوی كرمانی در تنگه الله اكبر بر فراز دروازه قرآن قرار دارد و از معماری، نورپردازی و فضای سبز مناسبی برخوردار است و یكی از مراكز مهم تفریحی گردشگری شیراز به شمار می رود.