استاندار مازندران از فرسوده بودن ۱۷۰۰ كیلومتر شبكه آبرسانی استان خبر داده و خواستار توجه جدی به آن شد.

شفقت، استاندار مازندران در جلسه ای با علی اكبر مهاجری مشاور وزیر نیرو و مدیران زیرمجموعه وزارت نیرو در استان با بیان این مطلب كه در زمینه تولید برق و سازماندهی آن مناسب عمل شده است، خواستار آن شد كه در مدیریت پس از تولید و توزیع برق چشم انداز مناسبی برای استان تصویر شود.

استاندار مازندران با اشاره به این نكته كه توزیع بهره برداری برق در استان رضایت بخش نیست و شبكه ها فرسوده است بر توجه وزارت نیرو به این مهم تأكید كرد.

وی در ادامه اظهار داشت: در استان مازندران در خصوص آب مدیریت شده مشكلاتی است و در اكثر قریب به اتفاق شهرها با مشكلاتی در این بخش مواجه هستیم. استاندار بر تدوین برنامه جامع آبرسانی استان مازندران تأكید كرد و گفت: ساماندهی آب تأثیر مستقیم و بسزایی در اقتصاد كشاورزی استان دارد.

وی از مسئولان وزارت نیرو خواست كه برخی كوتاهی ها نسبت به آب استان كه در گذشته صورت گرفته جبران شود.

استاندار مازندران با بیان اهمیت سد البرز و سد گلورد برای توسعه استان و كشور ابراز امیدواری كرد، مجموعه وزارت نیرو توجه ویژه ای به مدیریت آب در استان داشته و مازندران در سال ۸۷ شاهد تخصیص اعتبارات ویژه ای باشد.

مهندس شفقت با اشاره به عقب افتادگی، ضعف و كهنگی بخشی از شبكه آبرسانی استان اعلام كرد: ۱۷۰۰ كیلومتر شبكه آبرسانی در استان فرسوده است و ۳۴ درصد هدر رفت آب به همین علت در شبكه است كه باید هزینه ای جدی و اساسی برای ساخت زیرساخت های جدید در نظر گرفته شود.

علی اكبر مهاجری مشاور وزیر نیرو نیز با اشاره به اهمیت حیاتی آب در كشور بویژه استان هایی چون مازندران گفت: مازندران دارای آب هست و باید در خصوص مدیریت آن تدبیری اتخاذ شود كه همتی جامع می خواهد.