مدیرعامل سازمان توسعه برق ایران گفت:بیش از ۲۴۰۰ مگاوات نیروگاه از ابتدای امسال تاكنون به وسیله سازمان توسعه برق ایران به ظرفیت تولید برق كشور افزوده شده است.

به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه برق ایران،محمد بهزاد ظرفیت واحد سوم نیروگاه كازرون را ۱۶۰ مگاوات اعلام كردو افزود:با راه‌اندازی آخرین واحد نیروگاه سیكل تركیبی كازرون، با راه‌اندازی واحد سوم بخش بخار این طرح، ظرفیت نیروگاه سیكل تركیبی كازرون به ۱۳۶۶ مگاوات افزایش یافت.