امسال ۴۵۰ میلیارد تومان دولت برای كاهش تلفات برق درسطح شبكه و نیروگاه ها استفاده می كند. به گزارش ایسنا، سید پرویز فتاح - وزیر نیرو - گفت: امسال مصرف برق كشور تا آخر آذرماه نسبت به سال گذشته فقط ۵.۵ درصد افزایش یافته كه نسبت به سنوات گذشته بسیار بهتر است. وی افزود: كشور ما در حال توسعه بوده و نمی توان انتظار داشت كه رشد مصرف برق آن مانند اتحادیه اروپا ۱‎/۸ درصد باشد. در واقع این رشد ۵.۵ درصدی متناسب با رشد اقتصادی كشور است. فتاح امسال را جزو سال های استثنایی دانست كه كمترین خاموشی را نسبت به سال گذشته در سطح ملی داشته است و افزود: هدف ما به صفر رساندن میزان خاموشی است.

وی با بیان این كه صنعت برق یك قرن قدمت داشته و بخشی از این صنعت فرسوده و قدیمی است كه باید نوسازی و بازسازی شود، تصریح كرد: در آهنگ توسعه كشور عرصه های كشاورزی، صنعت، ساخت و ساز مسكن و امثال آن نیاز به برق داشته و فشار آن به این صنعت وارد می شود. وی برنامه توسعه پنج ساله كه یك درصد كاهش تلفات برق را برای هرسال در نظر گرفته بسیار سنگین دانست و گفت: از كمك ۴۵۰ میلیارد تومانی امسال دولت برای كاهش تلفات برق درسطح شبكه و نیروگاه ها استفاده می كنیم. این كار طبق برنامه از طریق بخش خصوصی انجام می شود كه با كاهش تلفات برق به افزایش بهره وری این صنعت منجر خواهد شد.

فتاح همچنین تصریح كرد: اصلی ترین چالش صنعت برق، یارانه ای است كه دولت ها پرداخت می كنند و این مسأله كه برق به چه قیمتی تولید شده و به چه قیمتی فروخته می شود. وی ادامه داد: قیمت ۶۴ تومانی كه امسال برای اولین بار پیش بینی شده امیدواری های زیادی را ایجاد كرده و رئیس جمهور هم آن را پذیرفته و در بودجه آمده است. او در ادامه تصریح كرد: این كار نه به معنای آن است كه این مبلغ از مصرف كنندگان دریافت می شود، بلكه به معنای آن است كه همه بدانند قیمت تمام شده برق ۶۴تومان است و اگر ۱۵ تومان از مصرف كننده دریافت می شود، یارانه آن از محل نفت كه ثروت ملی است، گرفته می شود.