مدیرعامل آب و فاضلاب استان تهران با مطلوب خواندن وضعیت بارندگی ها طی سه ماهه اخیر گفت: به این ترتیب تهران در سال آتی وضعیت نرمالی به لحاظ منابع آبی خواهد داشت. داود مولایی گفت: مجموع آب تولیدی تا آخرآبان ماه در سطح استان تهران و در ۴۶ شهر زیرمجموعه این استان یك میلیارد و ۴۰ میلیون مترمكعب بوده، این درحالی است كه پیش بینی وزارت نیرو در بودجه سال جاری برای مصرف سال ۸۶ یك میلیارد و ۵۸۲ میلیون مترمكعب است كه امید می رود مانده سهم از تولید آب در باقیمانده سال تأمین شود. مدیرعامل آب و فاضلاب استان تهران افزود: در این مدت ۲۲ هزار و ۹۹۳ فقره انشعاب واگذار شده كه ۱۴۳ هزار و ۳۸۹ خانوار را تحت پوشش قرار داده است. ضمن اینكه توسعه شبكه و خط انتقال فاضلاب نیز در ۸ ماهه اخیر ۲۰۱ كیلومتر بوده است. وی حجم مخازن اضافه شده در سطح استان تهران را ۲۶۲ هزار و ۳۰۰ مترمكعب عنوان و اظهار داشت: برای تأمین كسری آب شهرهای مختلف استان ۶۰ حلقه چاه حفر و تجهیز شده ،ضمن اینكه برای جلوگیری از هدررفت آب و كاهش آب به حساب نیامده ۳۷۶ كیلومتر اصلاح و بازنگری شبكه صورت گرفته است.

مولایی با بیان اینكه در راستای تحت پوشش قرار دادن جمعیت برای فاضلاب شهری ۲۶ هزار و ۹۷۹ فقره انشعاب واگذار شده خاطرنشان كرد: این تعداد انشعاب معادل ۵۸ هزار و ۵۴۷ خانوار بوده است. از سوی دیگر توسعه شبكه و خط انتقال فاضلاب تا به امروز به میزان ۷۵ كیلومتر صورت گرفته است. این مقام مسئول در وزارت نیرو از پیشرفت ۹۰ درصدی ۴ مدول تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران خبرداد و گفت: دو مدول دیگر با منابع داخلی شركت آبفای استان تهران با ۶۰ درصد پیشرفت فیزیكی نیز در حال احداث است. به گفته وی، ۵/۹۸ درصد از جمعیت تهران تحت پوشش انشعابات فاضلاب هستند ولی ۵/۱۳ درصد از این جمعیت تحت پوشش شبكه های فاضلاب هستند كه با پیگیری های صورت گرفته قصد گسترش این رقم را داریم. وی در خصوص حضور بخش خصوصی درپروژه های آب و فاضلاب اظهار داشت: تاكنون مذاكرات زیادی با این بخش صورت گرفته اما متأسفانه منجر به قرارداد یا موافقتنامه نشده است چراكه بخش خصوصی كشورمان در خرید شركتهای سودده با صورت های مالی شفاف و عملكرد روشن نیز تعلل می كند چه رسد به شركتهای فاضلاب كه تكلیف و وضعیت مشخصی ندارند. مولایی از تشكیل گروه بسترسازی برای حضور بخش خصوصی در پروژه های بخش آب و فاضلاب خبرداد. وی همچنین میزان آب به حساب نیامده در استان تهران را ۲۷ درصد ذكر كرد و افزود: استانداردهای جهانی در حدود ۱۰ درصد است كه اگر بتوان این میزان را در تهران به ۱۷ درصد نیز رساند كار مهمی انجام شده است. مولایی با اشاره به بدهی دستگاه متبوع خود به پیمانكاران حوزه آب و فاضلاب ،گفت: همچنین ۵۰ درصد مشتركان تهرانی بالای الگوی مصرف، آب مصرف می كنند.