مدیر عامل سازمان توسعه برق ایران از راه اندازی آخرین واحد نیروگاه سیکل ترکیبی کازرون در استان فارس خبر داد و تصریح کرد: با راه اندازی این واحد از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۲۴۰۰ مگاوات توسط سازمان به ظرفیت تولید برق کشور افزوده شد.

محمد بهزاد ظرفیت واحد سوم نیروگاه سیکل ترکیبی کازرون را ۱۶۰ مگاوات عنوان کرد و افزود: با راه اندازی واحد سوم بخش بخار این طرح ، ظرفیت نیروگاه سیکل ترکیبی کازرون به ۱۳۶۶ مگاوات افزایش یافت.

بهزاد راه اندازی همه واحدهای این نیروگاه را در افزایش پایداری شبکه برق استان فارس و منطقه جنوب کشور موثر دانست و اظهار داشت: به منظور رفع نیازهای این منطقه و افزایش بازده نیروگاه، ساخت بخش بهار این طرح در ۳ واحد ۱۶۰ مگاواتی به اجرا در آمد.

وی با اشاره به اینکه واحد نخست این نیروگاه در اواخر سال گذشته راه اندازی شده بود ، اضافه کرد: واحد دوم این نیروگاه نیز در تیر ماه سال جاری با شبکه سراسری برق کشور سنکرون شد.

مدیر عامل سازمان توسعه برق ایران تصریح کرد: به منظور بهره گیری از توان متخصصان داخلی ، در این پروژه از حداکثر توان مهندسی و تجهیزات ساخت داخل استفاده شده است.

بهزاد از تامین بخشی از برق مورد نیاز استان فارس و منطقه جنوب کشور، تقویت شبکه برق این مناطق و شبکه سراسری برق کشور، توسعه صنعت و افزایش زمینه های اشتغال را از مهمترین دلایل احداث نیروگاه کازرون خواند و گفت: با راه اندازی واحد سوم این طرح به اهداف تعیین شده دست یافتیم.

مدیر عامل سازمان توسعه برق ایران درعین حال با اشاره به اینکه از ابتدای سالجاری تاکنون ۱۷ واحد نیروگاهی توسط سازمان با شبکه سراسری برق کشور سنکرون شده است، یاد آور شد: این واحدها در نیروگاه های عسلویه، فردوسی ،جهرم، رودشور، ارومیه، کازرون ، شیروان ، کهنوج و نکا پراکنده شده اند.

بهزاد با بیان اینکه با راه اندازی این واحدها از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۲۴۰۰ مگاوات توسط سازمان توسعه برق ایران به ظرفیت تولید برق کشور افزوده شده است، تصریح کرد: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته تا پایان سالجاری نیز واحدهای دیگری توسط سازمان وارد مدار تولید برق کشور خواهد شد.

نیروگاه سیکل ترکیبی کازورن در سه فاز به مرحله اجرا در آمده است که فاز نخست آن در سال ۱۳۷۰ و با ساخت ۲ واحد گازی و هر کدام با ظرفیت ۱۲۵ مگاوات آغاز شد.

فاز دوم این نیروگاه نیز در سال ۸۲ و با ساخت ۴ واحد ۱۵۹ مگاواتی صورت گرفت و به این ترتیب ظرفیت نیروگاه کازرون از طریق تولید ۶ واحد گازی به بیش از ۸۰۰ مگاوات افزایش یافت. فاز سوم این نیروگاه نیز شامل توسعه وساخت ۳ واحد بخار هر کدام با ظرفیت ۱۶۰ مگاوات است.