معاون دفتر برنامه‌ریزی تلفیقی و راهبردی وزارت نیرو گفت: ۱۰۰ درصد جمعیت شهری و ۹۸ درصد روستائیان كشور از نعمت برق برخوردار شده‌اند.

محمد‌علی ولی داد معاون دفتر برنامه‌ریزی تلفیقی و راهبردی وزارت نیرو امروز در محل كتابخانه دانشگاه تهران افزود: وزارت نیرو در قبال روستائیان دو وظیفه تامین آب و برق دارد كه تاكنون ۹۸ درصد روستائیان و ۱۰۰ درصد شهرنشینان از خدمات برق برخوردار هستند، آن ۲ درصد هم به دلیل اقتصادی نبودن برق‌رسانی و هزینه‌های بالا تاكنون برق‌دار نشده است.

معاون دفتر برنامه‌ریزی تلفیقی و راهبردی وزارت نیرو تصریح كرد: اگر دولت امكانات و بودجه اختصاص دهد، ظرف ۲۴ ساعت بقیه ۲ درصد روستائیان كشور از نعمت برق برخوردار می‌شوند.

ولی داد افزود: یكی از وظایف دیگر واردات نیرو تامین آب آشامیدنی است كه در این راستا كارهای زیربنایی سدسازی در دست انجام است.

وی گفت: دولت با سرمایه‌گذاری ۸۰۰ میلیارد تومان یك سد بر روی كاروان احداث می‌كند كه در نهایت ۲۰۰۰ مگاوات برق یعنی ۵ درصد كل مصرف كشور در آن تولید می‌شود و آب آشامیدنی و كشاورزی ۶۵ روستا را تامین می‌كند.

معاون دفتر برنامه‌ریزی وزارت نیرو گفت: در حالی كه یك كیلو وات ساعت برق برای دولت ۴۰ تومان هزینه دارد، دولت آن را به روستائیان ۲ تومان یعنی ۵ درصد هزینه می‌فروشد.

وی گفت: اگر برق به قیمت واقعی به روستایی فروخته می‌شود، هزینه برق یك چاه آب كشاورزی ماهانه ۴۰۰ میلیون تومان خواهد بود.