نخستین نیروگاه بادی بخش خصوصی كشور همزمان با هفته دولت، سال‌ آینده در سیستان و بلوچستان راه‌اندازی خواهد شد.

مدیرعامل شركت فراگامان با اعلام این مطلب گفت‌: این نیروگاه بادی با ظرفیت ۱۰ مگاوات و با سرمایه‌گذاری بیش از ۲۰۰میلیارد ریالی بخش خصوصی راه‌اندازی می‌شود.

فریدون قربانیان افزود: دو نیروگاه بادی دیگر نیز در دو فاز ۵۰۰ مگاواتی در آینده ساخته خواهد شد.

وی با بیان این كه نیروگاه ۱۰ مگاواتی به ۱۵ توربین بادی نیازمند است، گفت: توربین‌ها نیز برای نخستین بار در خاورمیانه توسط یك شركت ایرانی ساخته می‌شود.

وی با اشاره به تامین رایگان ماده اولیه نیروگاه‌های بادی گفت: با توجه به حجم سرمایه‌گذاری بالا در نیروگاه‌های بادی به نیروی انسانی كمی نیاز است.

وی فراگامان را نخستین شركت فعال سهامی عام در رابطه با انرژی‌های تجدیدپذیر، خصوصا توربین‌های بادی دانست و اظهار كرد: سرمایه ساخت نیروگاه ۱۰ مگاواتی از طریق پذیره نویسی تامین و دو نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی نیز از طریق مشاركت‌های بانكی و مردمی سرمایه‌گذاری خواهد شد.

رییس پیگیری‌های ویژه استانداری خراسان رضوی نیز در ادامه با اشاره به مقطعی و پایان پذیر بودن انرژی‌های فسیلی و نفت و گاز گفت: اكنون كه برای نخستین بار بخش خصوصی در زمینه استفاده از انرژی‌های نو فعال شده است، دولت نیز به استفاده و حمایت از انرژی‌های نو ترغیب شده است.

كریم عباسپور افزود: اگر اكنون به مبحث انرژی‌های نو نپردازیم، دو سال آینده در مشهد با كمبود برق مواجه خواهیم شد.

وی اشغال اندك اراضی، كاهش سرمایه و زمان را از مزایای ساخت نیروگاه‌های بادی دانست و گفت: نیروگاه‌های بادی از ابتدای نصب، وارد شبكه برق رسانی می‌شود و درآمدزایی دارد.

وی اظهار كرد: محصول برق تولیدی بخش‌خصوصی، مطمئنا از طریق دولت خریداری می‌شود.

وی اضافه كرد: با حمایت دولت از فعالان تولید برق از انرژی‌های نو، امكان صادرات برق به افغانستان نیز فراهم خواهد شد.

وی همچنین به كریدور بادی بینالود اشاره كرد و گفت: حداقل انرژی تولیدی این واحد، اكنون ۱۲هزار مگاوات است كه تا ۴۰هزار مگاوات قابل افزایش است.