معاون وزیر نیرو از اتمام كار بازنگری در مجموعه قوانین وزارت نیرو تا یك +ماه آینده خبرداد. علی یوسف پور در گفت وگو با مهر در خصوص بازنگری در تمامی قوانین مربوط به حوزه كاری وزارت نیرو گفت: بازنگری در قوانین مربوط به حوزه كاری وزارت نیرو در حال ویراستاری نهایی است كه امید می رود حدود یك ماه دیگر بتوان كار اصلاح قوانین بخش آب و برق كشور را به اتمام رساند. معاون امورمجلس، حقوقی و پشتیبانی وزیر نیرو افزود: تاكنون ۱۰۳ ماده از قوانین بازنگری و تدوین شده ولی بررسی مجددی در حال انجام است تا از اشتباهات احتمالی جلوگیری شود، این درحالی است كه قوانین پس از اتمام كار اصلاح به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارسال می شود.

به گفته وی، قوانین جدید كلیات مأموریتهای وزارت نیرو است كه در آن ماموریتهای دولت در بخش آب و برق دیده شده است. یوسف پور افزود: بازنگری قوانین در سایر كشورها هر ۵ سال یكبار صورت می گیرد اما در ایران اینگونه نیست. معاون وزیر نیرو از بازنگری كلیه قوانین صنعت آب و برق كشور خبرداد و گفت: این كار با همكاری یك شركت خصوصی كه متشكل از بازنشستگان با تجربه بخش حقوقی وزارت نیرو است در ۳ فاز در حال انجام است كه دو فاز آن به اتمام رسیده و فاز سوم كه مربوط به ماده نویسی است، در حال پیگیری است.