تابلوی نقاشی متعلق به "خوئان میرو"، نقاش مشهور اسپانیایی، به قیمت بی‌سابقه ‌٧/١٦ میلیون دلار در یك حراجی به‌فروش رسید.

این تابلو با عنوان "ستاره آبی" در سال ‌١٩٢٧ توسط "خوئان میرو" به‌تصویر كشیده شد.

در حالی‌كه انتظار می‌رفت حداكثر تا هفت میلیون دلار برای آن پیشنهاد قیمت شود، اما دیروز در حراجی پاریس به قیمت ‌٧/١٦ میلیون دلار فروخته شد تا ركورد حراج تابلوهای متعلق به این هنرمند اسپانیایی شكسته شود.

فرانس پرس نوشت، حراج این تابلو بخشی از یك مزایده بود كه ‌١٠ اثر معروف دیگر متعلق به "پیكاسو"، "خوئان گریس" و "لائورنس" را نیز شامل می‌شد كه به قیمت كلی ‌٨/٢١ میلیون دلار فروخته شدند.

تابلوی "پرنده"، اثر دیگری از "میرو" به قیمت ‌٢/٦ میلیون دلار به‌فروش رفت و تابلوی رنگ روغن "نوازنده گیتار" - ‌١٩١٨، ‌١٧/٢ میلیون دلار خریداری شد.