پنجمین دوسالانه مجسمه ایران یك ماه دیگر در موزه هنرهای معاصر تهران می ماند.

به گزارش ایسنا این دوسالانه كه از اوایل آذرماه در موزه هنرهای معاصر تهران آغاز شده است، به تعبیر برگزاركنندگان جزو دوسالانه های شانس دار و خوش اقبال بوده است؛ چراكه از حدود دو سال گذشته، بیشتر دوسالانه های هنری ایران اعم از بین المللی و ملی، عمری حدود یك ماه داشته اند.

طاهر شیخ الحكمایی - رئیس انجمن مجسمه سازان - با اعلام خبر تمدید یك ماهه دوسالانه مجسمه به ایسنا گفت: به خاطر استقبال و خالی بودن برنامه نمایشگاهی، مجسمه ها تا حدود یك ماه آینده در موزه می مانند.

برگزیدگان این دوسالانه طبق اعلام قبلی، پنجم دی ماه سال جاری در محل موزه هنرهای معاصر تهران معرفی می شوند و نمایشگاه ادامه خواهد یافت.

به گزارش دیگر سرپرست موزه هنرهای معاصر تهران نیز اعلام كرد: قرار است نمایشگاه عكس های پروفسور ریكاردو زیپولی - هنرمند عكاس ایتالیایی - به همراه عكس هایی از هنرمندان ایرانی در نمایشگاهی كه از نیمه بهمن ماه جاری در موزه هنرهای معاصر تهران تدارك دیده شده است، ارائه شوند.

وی گفت: زیپولی انعكاس شهر ونیز را بر پنجره های شهر با نگاهی شاعرانه عكاسی كرده است كه حاصل كار او عرضه خواهد شد. دبیر نمایشگاه یادشده «سیف الله صمدیان» است.