پست ۴۰۰ كیلو ولت نیروگاه سیكل تركیبی كرمان با حضور وزیر نیرو با اعتبار ۱۱۰ میلیارد ریال به بهره برداری رسید. پرویز فتاح در مراسم بهره برداری از این نیروگاه راه اندازی نیروگاه های سیكل تركیبی در كشور را مهم ارزیابی كرد و افزود : در سال های آتی تعداد این نیروگاه ها در كشور افزایش قابل ملاحظه ای خواهد داشت. وی افزود: ظرفیت ثبت شده نیروگاهی كشور ۴۸ هزار مگاوات است كه ایران با این میزان تولید برق، در خاورمیانه رتبه نخست را دارد. فتاح تصریح كرد: بخشی از شبكه برق شرق كشور شامل هرمزگان، سیستان و بلوچستان، یزد و كرمان مظلوم واقع شده و خاموشی ها و افت ولتاژ شامل این شبكه است كه با برنامه ریزی های انجام شده این شبكه تقویت خواهد شد. عبدالخالق زاده مدیرعامل برق منطقه ای استان كرمان نیز گفت: بخش گازی نیروگاه سیكل تركیب كرمان مشتمل بر ۸ واحد گاز با ظرفیت اسمی هر واحد ۱۵۹ مگاوات است كه مرحله نخست ساخت این نیروگاه با ظرفیت ۱۲۷۲ مگاوات از سال ۱۳۷۹ آغاز شده است.