مهلت ارسال آثار هنرمندان نقاش كشور به دبیرخانه دوسالانه نقاشی ایران تا ۱۵ دی تمدید شد. دبیرخانه دوسالانه نقاشی ایران با انتشار فراخوان این دوسالانه مهلت ارسال آثار را تمدید كرد. پیش از این ۲۹ آذر به عنوان آخرین روز تحویل آثار مشخص شده بود. تاكنون بیش از یكهزار و ۵۰۰ هنرمند آثار خود را به دبیرخانه این دوسالانه تحویل داده اند و همین استقبال گسترده عامل تمدید مهلت هنرمندان بوده است . نمایشگاه هفتمین دوسالانه ملی نقاشی معاصر ایران با همكاری موزه هنرهای معاصر و همراهی انجمن نقاشان ایران در مؤسسه فرهنگی هنری صبا بر پا می شود. دبیرخانه این دوسالانه در موزه هنرهای معاصر تهران مستقر شده است و هنرمندان برای ارائه آثار خود به این دوسالانه باید عكس آثار خود را به شكل CD تحویل دبیرخانه دهند.