مدیر عامل شركت مدیریت شبكه برق ایران گفت: ظرفیت نصب شده نیروگاههای كشور تا پایان سال جاری با ۳ هزار مگاوات افزایش به ۵۰ هزار مگاوات خواهد رسید.

مسعود حجت افزود: ظرفیت نصب شده نیروگاههای كشور در حال حاضر ۴۷ هزار مگاوات است كه تا پایان سال جاری این ظرفیت با راه اندازی ۳ هزار مگاوات نیروگاه جدید به ۵۰ هزار مگاوات خواهد رسید.

وی با بیان اینكه حداكثر تولید برق نیروگاه ها در سال جاری ۳۵ هزار مگاوات بود گفت: در ۳۰ سال گذشته، رشد مصرف سوخت و انرژی در كشور بالای ۸ درصد بوده است كه برای تامین این نیازها باید هر ۱۰ تا ۱۲ سال یكبار ظرفیت نیروگاه‌ها دو برابر شود.

حجت افزود: ورنمای ۲۰ سال آینده صنعت برق ایران تولید ۱۲۰ هزار مگاوات در سال است.