هفتمین دوسالانه نقاشی معاصر ایران به همراه نمایش آثار گنجینه ایرانی و غربی موزه هنرهای معاصر از روز ۲۰ بهمن در موسسه صبا برگزار می شود.

در دومین نشست این دوسالانه که صبح دیروز در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار شد، حبیب الله آیت اللهی دبیر این دوسالانه با اشاره به اینکه تنها یک گروه انتخاب و داوری آثار را به عهده خواهند داشت، ایران درودی، محمدعلی ترقی جاه، زهرا رهنورد، ابوالقاسم سعیدی، جلال شباهنگی، عبدالحمید قدیریان، احمد وکیلی و اکسو نقاش الجزایری تبار فرانسوی را به عنوان اعضای این گروه اعلام کرد. آیت اللهی با اشاره به اینکه پیش از این بسیار دیده شده آثار انتخابی برای شرکت در دوسالانه ها، آثاری ناشایست بوده اند، گفت؛ «من در کار داوری آثار دوسالانه دخالتی نخواهم کرد، اما بر انتخاب و داوری این آثار نظارت خواهم داشت و بنابراین اگر اثری شایستگی راه یافتن به نمایشگاه را داشته باشد و انتخاب نشود حتماً به داوران تذکر خواهم داد.»

دوسالانه نقاشی در دو گروه سنی تا ۴۰ سال و ۴۰ سال به بالا در دو بخش موضوعی با موضوعات «ایران، خانه ما» و «اندیشه روشنایی و تاریکی در فرهنگ ایرانی» و بخش آزاد برگزار خواهد شد و هنرمندان گروه سنی تا ۴۰ سال تنها مجازند به صورت رقابتی در این بخش ها شرکت کنند. در حالی که طی هفته های گذشته خبرهایی مبنی بر عدم شرکت در هفتمین دوسالانه نقاشی بین نقاشان رد و بدل می شد، تعداد آثار ارسالی به بخش رقابتی این دوسالانه ۱۳۰۰ کار از ۵۰۰ هنرمند اعلام شد. اگرچه هرگونه اظهارنظری درباره این دوسالانه در این روزها زود است، اما هفتمین دوسالانه نقاشی معاصر تهران یکی از برنامه های به تعویق افتاده مرکز هنرهای تجسمی در سال جاری است که بعد از یک دوره چهارساله برپا می شود.

مراسم اعلام اسامی برگزیدگان پنجمین دوسالانه مجسمه سازی تهران که این روزها در حال برگزاری است در روز پنجم دی ماه در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار خواهد شد.