واحد شماره دو گازی نیروگاه سیكل تركیبی قم به منظور انجام تعمیرات اساسی، طبق برنامه زمانبندی به مدت ۱۰۵ روز از شبكه سراسری برق خارج شد.

به نقل از پایگاه خبری برق تهران،در این عملیات، توربوكمپرسور، ژنراتور و كلیه تجهیزات جانبی و برای اولین بار روتور توربین مورد بازدید و تعمیر اساسی قرار خواهند گرفت.

بر اساس این گزارش، این تعمیرات به صورت مشترك توسط شركت تعمیرات نیروگاهی ایران در بخش مكانیك، شركت مهندسی نیروی تهران در بخش الكتریك و ابزار دقیق و با نظارت شركت مدیریت تولید برق قم صورت می‌پذیرد.

گفتنی است تعمیرات اساسی واحدهای گازی نیروگاه قم بعد از هر ۳۲۰۰۰ ساعت كاركرد معادل انجام می‌شود.