وزیر نیرو با بیان ناگفته هایی از نیروگاه اتمی بوشهر، اعلام کرد: در جلسه امروز صبح با رئیس سازمان انرژی اتمی، عنوان شد که می توانیم در تابستان ۸۷ فاز اول این نیروگاه را که ۵۰۰ مگاوات است، وارد مدار کنیم.

پرویز فتاح در رابطه با نیروگاه اتمی بوشهر با یادآوری این نکته که مسئولیت نیروگاه اتمی بوشهر با وزارت نیرو نبوده و با سازمان انرژی اتمی کشور است، گفت: رئیس سازمان انرژی اتمی معاون رئیس جمهور است و ما قانونا هیچ دخل و تصرفی در مسائل هسته ای کشور نداریم.

وزیر نیرو افزود: از سوی دیگر، طبیعی است که به دلیل خواسته سازمان انرژی اتمی مبنی بر تولید برق از انرژی هسته ای که از جنس انرژیهای نو است، وزارت نیرو مشتاق است بتواند از برق هسته ای برای شبکه سراسری برق کشور بهره برداری کند.

به گفته وی، در رابطه با نیروگاه اتمی بوشهر وزارت نیرو چند سالی است که منتظر وقوع اتفاق مهم تحویل سوخت هسته ای و دریافت برق از این نیروگاه است تا شبکه برق کشور از این مزیت بهره مند شود.

● بهره برداری ۵۰۰ مگاواتی از نیروگاه بوشهر تا تابستان ۸۷

فتاح با اشاره به جلسه صبح امروز خود با آقازاده، رئیس سازمان انرژی اتمی کشور گفت: آخرین اخباری که از نیروگاه بوشهر در این جلسه ارائه شد امید این را می دهد که بتوان برای تابستان ۸۷ از فاز اول نیروگاه که ۵۰۰ مگاوات است، استفاده کنیم.

وی اظهار داشت: محل نیروگاه اتمی بوشهر برای وزارت نیرو بسیار حساس است؛ چراکه نقاط جنوبی در دوره گرما همه ساله با مشکل کمبود برق و نوسانات ولتاژ در این مناطق روبرو است، بنابراین اگر نیروگاه اتمی بوشهر به مدار آید، مشکل برق همه مردم مناطق جنوب فارس، شرق و جنوبشرق خوزستان، کل استان بوشهر و غرب هرمزگان حل می شود. این درحالی است که علاوه بر بحث قدرت، راه اندازی این نیروگاه تاثیر به سزایی در کنترل شبکه برق سراسری خواهد داشت.

● ناگفته های وزیر نیرو

خبرنگار پرسید که شما به عنوان وزیر نیرو ناگفته ای از نیروگاه اتمی بوشهر دارید؟ فتاح پاسخ داد: بعضا به شوخی به برخی همکاران خود می گویم که رنگ برق هسته ای با سایر برقها متفاوت است. واقعیت این است که برق هسته ای از نظرماهیت هیچ فرقی با سایر برقهای تولیدی از فسیلی، باد و برقابی ندارد. اما یک مشخصه و ویژگی اصلی آن عدم تولید آلودگی محیط زیست و گاز گلخانه ای است.

وزیر نیرو کنترل فرکانس شبکه را یکی دیگر از خصوصیات تولید برق از انرژی هسته ای ذکر و تصریح کرد: این کاری است که نیروگاه های فسیلی از انجام آن عاجز هستند، این درحالی است که فرکانس شبکه برق در برقهای فسیلی متغیر است و زمان می برد تا به عدد خاصی برسد.

وی اظهار داشت: همچنین نیروگاه اتمی می تواند فرکانس را به سرعت به حد دلخواه تغییر دهد؛ به این معنا که در عرض یک دقیقه می تواند فرکانس برق شبکه را از ۱۰۰ به ۵۰۰ یا ۶۰۰ مگاوات برساند یا برعکس درعرض یک دقیقه نیز می تواند فرکانس را از ۱۰۰۰ به ۲۰۰ مگاوات برسد. در حالیکه نیروگاههای فسیلی قادر به انجام این وظیفه نیستند.

فتاح افزود: غیر از بحث قدرت که یک نیاز اساسی برای شبکه برق کشور است، وزارت نیرو نیاز به منبعی دارد که بتواند فرکانس را کنترل کند.

وی اظهار داشت: خواسته وزارت نیرو این است که سازمان انرژی اتمی به تولید ۱۰۰۰ مگاوات برق هسته ای از این نیروگاه اکتفا نکند و تا ۳ هزارمگاوات پیش رود.

وزیر نیرو در ادامه گفتوی خود با مهر جایگاه نیروگاه اتمی بوشهر را بسیار مناسب دانست و گفت: منطقه ای که این نیروگاه در آن احداث شده همسطح دریا است و هرچه نیروگاه در افق دریا پایه ریزی شود، افت شبکه بسیار پایین خواهد بود؛ ضمن اینکه به تناسب هر ۱۰۰متری که از سطح دریا بالا رویم، یک درصد از راندمان نیروگاه کاسته می شود بنابراین بهتر این است که نیروگاه را در کنار دریا احداث کنیم.

وی افزود: علاوه براین، این منطقه به لحاظ مصرف آب برای نیروگاه مزیت دارد. ضمن اینکه منطقه جنوب و جنوبغرب کشور به علت شدت گرما و رطوبت هوا، برق زیادی احتیاج دارد که بر این اساس بهتر است توسعه نیروگاه هرچه زودتر اتفاق افتد.

فتاح گفت: اگر درجه حرارت بالارود، راندمان پایین می آید و از سوی دیگر هرچه ارتفاع از سطح دریا نیز بالا رود، راندمان پایین خواهد آمد به نحوی که می توان گفت درجه حرارت و ارتفاع اصول ثابتی است که تاثیرشان در راندمان نیروگاه ثابت است.

● چشم انداز تولید برق از نیروگاه اتمی بوشهر

به گفته وی، چشم انداز تولید ۳ هزار مگاوات برق از نیروگاه بوشهر در افق ۲۰ساله ترسیم شده چراکه در افق بیست ساله کشور باید به غیر از نیروگاه بوشهر، ۱۹ هزار مگاوات دیگر را طبق تکلیف مجلس و این سند از برق هسته ای بهره گیرد.

وزیر نیرو جایگاه آب در احداث نیروگاه ها را بسیار مهم ارزیابی و خاطرنشان کرد: نیروگاه شهید مفتح همدان از نوع نیروگاه های بخار است که وزارت نیرو برای تامین آب مورد نیاز آن با صرف ۱۵۰ میلیارد تومان قصد دارد برج نیروگاه را از تر به خشک تبدیل کند، چراکه مردم این شهر می گویند وزارت نیرو برای نیروگاه از آب استفاده می کند و سطح آب زیرزمینی این شهر پایین می آید و در مقابل چاههای ما مشکل دار می شود.

وی اضافه کرد: براین اساس در هرجای کشور نمی توان نیروگاه اتمی زد؛ چراکه محدودیت آب در برخی مناطق وجود دارد. پس بهتر است در مکانی این نیروگاهها احداث شود که مشکل آب را به طور طبیعی حل کند.

به گفته فتاح، مناطق جنوبی کشور این استعداد را دارند و از سوی دیگر نیاز شبکه، فروش انرژی به کشورهای جنوب خلیج فارش مثل امارات که بحث آن مطرح است نیز ضرورت احداث نیروگاههای هسته ای را دوچندان می کند.