دبیر سندیكای صنعت برق ایران گفت: شركت‌های پیمانكار برق خواستار بررسی و پرداخت خسارت دیركرد مطالبات خود علاوه بر اصل بدهی وزارت نیرو به این شركت‌ها هستند.

حمیدرضا صالحی در پاسخ به اینكه آیا وزارت نیرو خسارت دیركرد مطالبات شركت‌های پیمانكار را پرداخت خواهد كرد اظهار داشت: وزارت نیرو عنوان می‌كند كه برای پرداخت خسارت دیركرد مطالبات پیمانكاران هنوز هم راهكار قانونی مناسبی پیدا نكرده است بنابراین پرونده های زیادی مربوط به بحث خسارات به شورای عالی فنی ارجاع شده كه با توجه به كند بودن این پروسه امكان بررسی به موقع این پرونده ها در این شورا نبوده و حل و فصل این موضوع به طول انجامیده است.

به گفته وی، وزارت نیرو و سندیكای صنعت برق از دولت خواسته اند تا اختیارات شورای عالی فنی مبنی بر بررسی خسارت دیركرد مطالبات شركت‌های پیمانكار برای سرعت عمل بیشتر به دستگاه مربوطه (وزارت نیرو) سپرده شود.

چندی پیش مدیر عامل شركت توانیر در گفت و گو با فارس میزان اصل بدهی به شركتهای پیمانكار برق را ۲۰۰۰ میلیارد تومان عنوان و اعلام كرده بود كه تاكنون ۶۰۰ میلیارد تومان آن پرداخت شده است.

صالحی گفت: كار گروهی برای بررسی اصل بدهی تشكیل شده است بنابراین همین كارگروه می تواند بررسی میزان خسارتهای وارده را آغاز كند.

وی تاكید كرد: با بررسی خسارت دیركرد مطالبات، شركت‌های پیمانكار برق با اطمینان خاطر بیشتری می‌توانند در پروژه‌های آتی مشاركت كنند.

دبیر سندیكای صنعت برق ایران خاطر نشان كرد:مواردی شركت پیمانكار صنعت برق خواهان محاسبه خسارت های ناشی از عدم اعمال آنها در قرارداد شده اند شامل نوسانات نرخ ارز،نوسانات بهای فلزات و مواد اولیه،تغییر قوانین گمركی و دیركرد پرداختها بوده است.