مدیرعامل سازمان توسعه برق ایران از آمادگی برای آغاز عملیات اجرایی نیروگاه خصوصی (B.O.O ساخت ،اداره ،مالكیت) سیرجان خبر داد.

به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه برق ایران، محمد بهزاد با اشاره به این كه این طرح از نوع گازی و قابل تبدیل به سیكل تركیبی خواهد بود، تصریح كرد: بخش گاز این نیروگاه در ۲ واحد ۲۷۴ مگاواتی و در مجموع با توان تولید ۵۵۰ مگاوات برق ساخته می شود.

وی همچنین از حمایت دولت برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت برق سخن گفت و اضافه كرد: ساخت نیروگاه های خصوصی كه در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی صورت می‌گیرد،‌ باعث ایجاد اشتغال و كاستن از حجم فعالیت ها توسط دولت خواهد شد .

بهزاد با اشاره به نیاز روز افزون مصرف برق منطقه جنوب شرق كشور،‌ تصریح كرد: در پاسخ به نیاز روز افزون مصرف برق منطقه كه ناشی از گسترش صنایع ، توسعه كشاورزی و مصارف عمومی و خانگی است، ضرورت ساخت نیروگاه در این منطقه محرز گردید كه با برنامه ریزی صورت گرفته این مهم انجام خواهد شد.

وی نیروگاه سیرجان را دومین نیروگاه خصوصی این استان دانست و اظهار داشت: در اوایل سال جاری نیز كلنگ احداث نیروگاه خصوصی كهنوج در استان كرمان به زمین خورده بود.

مدیرعامل سازمان توسعه برق ایران در ادامه از تشویق، حمایت و جذب سرمایه گذاری غیر دولتی و خصوصی در بخش نیروگاهی، تامین بخشی از تقاضای شبكه سراسری برق كشور و كمك به افزایش پایداری شبكه به عنوان بخشی از اهداف ساخت این نیروگاه یاد كرد وگفت: افزایش ظرفیت تولیدی برق و ایجاد زمینه های اشتغال در منطقه، استفاده از حداكثر توان مهندسی داخل كشور، ارتقاء دانش فنی درساخت نیروگاه‌ها از دیگر اهداف مهم ساخت نیروگاه خصوصی سیرجان به شمار می رود.

بهزاد از مشاركت شركت های "كانی مس، قدس نیرو، كرمان تابلو، خدمات بازرگانی مس و توسعه آبادانی كرمان" به عنوان سرمایه گذاران این طرح یاد كرد و یاداور شد: سرمایه گذاری این شركت در نیروگاه سیرجان به روش B.O.O خواهد بود.

مدیرعامل سازمان توسعه برق ایران گفت: سرمایه گذار در این روش پس از ساخت،‌ به بهره برداری نیروگاه پرداخته و مالكیت نیروگاه را نیز برای همیشه در اختیار خواهد داشت.