مجید مهرگان در نشست گردهمایی گنجینه‌های از یاد رفته هنر ایران بر ضرورت تأسیس نگارستان هنر ایران برای پرداختن علمی و دانشگاهی به هنر نگارگری ایران تأكید كرد.

مجید مهرگان هنرمند نگارگر در گردهمایی گنجینه‌های از یاد رفته هنر ایران به بررسی هنر نگارگری پرداخت و گفت: هنر نقاشی ما همواره درگذار از دوران‌های مختلف مفاهیم ایدئولوژیك را به اشكال مختلف بیان كرده است و یكی از مهمترین شاخصه‌های آن این است كه نقاشی ایران میل به برجسته شدن و ساده شدن دارد.

وی در ادامه به دیوارنگاره‌های تخت جمشید اشاره‌ای داشت و گفت: در دیوارنگاره‌های تخت جمشید جنبه شعاری پیام حكومت را شاهد هستیم كه به شكلی ساده شده و استیلیزه روی دیواره‌ها نقش بسته است.

وی به كتاب ارژنگ مانی اشاره كرد و گفت: طبق رسم مانوی، نقاشی می‌تواند مفاهیم غامض ایدئولوژیك را بهتر تفهیم كند و در كتاب ارژنگ مانی نیز نقاشی به مبانی ایدئولوژیك و اساطیری تفكر مانی كمك می‌كند.

مهرگان گفت:‌نقاشی در دوره‌های بعد به صورت هنر كتاب‌آرایی در هنرستان‌های قدیم ادامه یافت و تمام اندوخته‌های كهن نقاشی ما در كتاب‌هایی چون شاهنامه فردوسی تبلور یافت و با حضور هنرمندانی چون كمال‌الدین بهزاد،شاه مظفر و... رسالت هنر نقاشی كه ارائه پیام حكمی و مفهوم ایدئولوژیك بود ادامه یافت.

این استاد نگارگر در ادامه به نقاشی‌های بهزاد اشاره كرد وگفت: ‌در نقاشی‌های بهزاد مراتب سیر وسلوك تصوف را به صورت موضوعی می‌بینیم و مبانی خاصی در نظر گرفته می‌شود كه با هجوم فرهنگ غرب و تجددخواهی رژیم گذشته، پاره‌ای از این مبانی را در زمینه هنر نقاشی از دست دادیم.

مهرگان در ادامه در پاسخ به انتقاد گروهی كه نقاشی ایران را فاقد پرسپكتیو می‌دانند گفت: پرسپكتیو و طبیعت‌گرایی در نقاشی ایرانی جایی برای مطرح شدن ندارد چرا كه هنرمند به دنبال بیان حقیقت است و این بیان حقیقت مهمترین خاستگاه نقاشی ایرانی بوده است.به همین دلیل است كه در هنر نگارگری، بر خلاف نقاشی رمانتیك غرب، اشكال و تصاویر سایه ندارند و بسیار ساده و تنها برای رسیدن به خلوص ارائه می‌شد.

وی افزود:‌هنرمند نقاش ایرانی سعی دارد از كثرت به وحدت و به شكل ازلی تصاویر برسد.

مهرگان گفت:‌ متأسفانه هنر نقاشی ایران با وجود مبانی نابی كه داشت در دوره‌های بعد این مبانی كنار گذاشته شد.با وجود هنرمندان بزرگی چون هادی تجویدی،حسین بهزاد و... كه هنر نگارگری، تذهیب و تشعییر را احیاء كردند ولی چون این هنر به شكل علمی و دانشگاهی ارائه نشد، به نسل‌های بعدی آن چنان كه باید انتقال پیدا نكرد.

مهرگان با بیان ضرورت تأسیس نگارستانی مخصوص آموزش علمی هنر نگارگری گفت: امیدوارم كه نگارستان هنر ایران در آینده‌ای نزدیك

از سوی فرهنگستان هنر تأسیس شود و یا در دهكده هنرهای سنتی به جنبه‌های دیگری از این پرداخته شود به خصوص هنر طراحی سنتی كه در حال از بین رفتن است.