برنامه همایش پنجمین دوسالا نه مجسمه سازی معاصر تهران، فردا ساعت ۴ بعدازظهر سخنرانی دکتر سیدغلا مرضا اسلا می با موضوع «برنامه های توسعه و جایگاه مدل های مفهومی مجسمه» و روز سه شنبه ۲۷ آذر ماه ساعت ۴ بعدازظهر سخنرانی دکتر ناصر فکوهی با موضوع «شکل انگاری و هنرهای تجسمی ایران» همراه با نمایش فیلم در سالن اجتماعات موزه هنرهای معاصر تهران برگزار می گردد.

در ادامه برنامه های همایش پنجمین دوسالا نه مجسمه سازی معاصر تهران فردا ساعت ۴ بعدازظهر سخنرانی دکتر سیدغلا مرضا اسلا می دارای دکترای برنامه ریزی توسعه «گرایش توسعه درون زا» از دانشگاه هریوت وات انگلستان و فوق لیسانس معماری از دانشگاه شهید بهشتی با موضوع «برنامه های توسعه و جایگاه مدل های مفهومی مجسمه» و نمایش فیلم «آنیش کاپور» با ترجمه همزمان شیرین حاجی کریم لو و همچنین روز سه شنبه ۲۷ آذر ماه ساعت ۴ بعدازظهر سخنرانی دکتر ناصر فکوهی دارای دکترای انسان شناسی و جامعه شناسی از دانشگاه پاریس و عضو هیات علمی گروه انسان شناسی دانشگاه علوم اجتماعی با موضوع «شکل انگاری و هنرهای تجسمی ایران» و نمایش فیلم «تونی گرگ» با ترجمه همزمان سارا معانی در سالن اجتماعات موزه هنرهای معاصر تهران برگزار می گردد.