آفتاب

مرکز پزشکی خاص شرق راه اندازی شد

مرکز پزشکی خاص شرق راه اندازی شد

مرکز پزشکی خاص شرق با پیشرفته ترین امکانات پزشکی و تخصصی بر اساس استانداردهای بین المللی توسط بنیاد امور بیماری های خاص تاسیس شد.

کد N313989

وبگردی