معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفت: اثرات تغییر ساعت رسمی کشور آبان سال ۸۷ به طور رسمی اعلام می‌شود.

محمد احمدیان به واحد مركزی خبر گفت: سال‌های گذشته نتیجه مطالعاتی در خصوص اثرات مثبت و منفی تغییر ساعت رسمی کشور به لحاظ مصرف انرژی به مراجع مربوطه اعلام شد.

وی با بیان اینکه طرحی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کرده‌اند از سال آینده اجرا می‌شود، گفت: وزارت نیرو موظف است بر اساس شبکه سراسری برق کشور، اثرات این تغییر ساعت را تا آبان ۸۷ اعلام کند.

احمدیان افزود: امسال چون تغییری در ساعت رسمی کشور نداشتیم بنابراین نیازی به ارائه گزارش در این خصوص نبوده است.

وی در عین حال گفت: بر اساس برآورد و حدس و گمان می توان این اثرات را از پیش تعیین کرد، اما صبر می‌کنیم و به صورت کاملا علمی اثرات تغییر ساعت رسمی کشور را در شش ماه نخست سال آینده بررسی می‌کنیم.

احمدیان در پاسخ به اینکه اگر گزارش وزارت نیرو منفی باشد چطور، افزود: خوشبختانه در کشور ما این فضای باز وجود دارد که اگر با ادله روشن، ضرر موضوعی بر منفعت آن غالب شود، متناسب با شرایط جدید تصمیم‌گیری شود.