براساس برنامه ریزی صورت گرفته تا پایان سال جاری دو خط انتقال برای گسترش ارتباط با كشورهای همسایه تركمنستان و جمهوری آذربایجان برقدار خواهد شد. به نقل ازسازمان توسعه برق ایران، خلیل لاله مجری طرحهای انتقال نیروی سازمان توسعه برق طرح های انتقال نیرو را شامل پروژه های خطوط انتقال برق، مخابرات و فیبر نوری و نیز توسعه پستهای فشار قوی برق عنوان كرد و افزود: در حال حاضر اجرای ۱۴ پروژه خط انتقال برق به طول هزار و ۶۴۱ كیلومتر،ده هزار كیلومتر خط فیبر نوری و ۲۳ پست تقویت فشار توسط این سازمان درحال انجام است. مجری طرحهای انتقال نیروی سازمان توسعه برق افزود: از ابتدای سال جاری تاكنون خطوط انتقال مسجد سلیمان- اهواز۲ به طول ۱۱۲ كیلومتر و آبادان- شلمچه به طول ۳۱ كیلومتر جهت ارتباط با شبكه برق عراق برقدار شده است. وی پیش بینی كرد تا پایان سال جاری نیز دو خط انتقال برق مشهد- سرخس به طول ۲۱۰ كیلومتر به منظور ارتباط با شبكه برق تركمنستان و نیروگاه اردبیل- آذربایجان جهت ارتباط با شبكه برق جمهوری آذربایجان با طول ۱۶۰ كیلومتر به بهره برداری برسد. این مقام مسئول در سازمان توسعه برق ایران در خصوص برنامه ۲ سال آتی گفت: براساس برنامه ریزی صورت گرفته تا پایان سال آینده در حدود ۴۵۰ كیلومتر و در سال ۸۸ نیز بیش از ۴۸۰ كیلومتر از خطوط انتقال برق در دست اجرای سازمان به بهره برداری خواهد رسید. وی اظهار داشت: پروژه های خط انتقال یاسوج- چنارشاهیجان با طول ۱۱۵ كیلومتر، یاسوج- سورمق با طول ۱۷۰ كیلومتر، گتوند- اهواز۴ به طول ۱۴۴ كیلومتر، مگری- جلفا به طول ۶۵ كیلومتر و جلفا- خوی به طول ۱۰۰ كیلومتر از جمله طرحهایی است كه برنامه ریزی برقدار شدن آن تا پایان سال تنظیم شده است.