مدیریت وزارت نیرو در استان ها از سال آینده واحد و یكپارچه می شود. «پرویز فتاح »وزیر نیرو در گفت و گو با ایرنا با اشاره به اینكه در زمان حاضر در استان ها با تعدد مدیریت در بخش های مختلف مواجه هستیم ، اظهار داشت: از سال آینده یك نفر از بین مدیران عامل فعلی به عنوان مسئول ارشد ، انتخاب خواهد شد. در زمان حاضر حتی تا هشت مدیرعامل در هر یك از استان ها مسئولیت شركت های متفاوت وزارت نیرو را بر عهده دارند و به همین سبب در برخی از استان ها نیز ناهماهنگی های بوجود می آید. وی با اعلام اینكه در لایحه بودجه سال آینده دولت افزایش تعرفه برق را پیش بینی نكرده است ، خاطرنشان كرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی می توانند در این خصوص تصمیم گیری كنند. فتاح سپس بالا بودن مصرف برق را یكی از شاخص های توسعه كشورها برشمرد و خاطرنشان كرد: اگر رشد مصرف برق مربوط به بخش های صنعتی و تجاری باشد، به عنوان عامل توسعه تلقی خواهد شد، این در حالی است كه بیشتر رشد مصرف برق در كشور ما هنوز مربوط به بخش خانگی است كه نشان دهنده مصرف بی رویه برق در این بخش است و این روند باید در آینده اصلاح شود. وزیر نیرو در پایان به عدم توازن قیمت تمام شده و تعرفه برق اشاره كرد و افزود: با این سیاست در حقیقت درآمدهای نفتی صرف یارانه برق مصرفی می شود. زیرا به دلیل عدم توازن بین قیمت تمام شده برق و قیمت مصرفی آن ، دولت سالانه مبالغی یارانه در این بخش می پردازد.