پنج هزار مگاوات برق تا سال آینده به ظرفیت نیروگاهی كشور افزوده خواهد شد. مدیرعامل توانیر گفت: با افزایش این میزان برق، ظرفیت نصب شده نیروگاهی كشور از ۴۵ هزار مگاوات فعلی به ۵۰ هزار مگاوات خواهد رسید.

وحدتی گفت: هم اكنون سالانه نیازمند چهار تا پنج هزار مگاوات افزایش ظرفیت برق در كشور هستیم كه با طرحهای در دست اجرا با مشاركت بخش غیر دولتی این میزان تأمین می شود.

وی افزود: براساس سند چشم انداز حدود یك درصد انرژی الكتریكی مورد نیاز كشور از راه انرژی های نو تأمین خواهد شد. مدیرعامل توانیر از تمام شدن ظرفیت سنجی برای ساخت نیروگاه های بادی دركشور خبرداد و گفت: هم اكنون توان تولید برق نیروگاه های بادی كشور در منطقه منجیل و بینالود ۵۰ مگاوات است كه براساس سند چشم انداز این میزان تا سه برابر افزایش خواهد یافت.

وحدتی گفت: بزودی یك واحد نیروگاه خورشیدی در شیراز به بهره برداری می رسد و ساخت بزرگترین نیروگاه خورشیدی خاورمیانه در یزد هم آغاز می شود.

مدیر عامل توانیر از توان ساخت تجهیزات مورد نیاز شبكه های توزیع وانتقال در داخل كشور خبر داد و با اشاره به توانمندیهای متخصصان صنعت برق كشور درساخت تجهیزات نیروگاهی گفت: هم اكنون نیروگاه های گازی وتجهیزات بخش گرمایی آن در داخل كشور ساخته می شود و ساخت واحدهای نیروگاهی بخار۶۲ مگاوات ونیروگاه های برق آبی تا۲۵۰ مگاوات به دست متخصصان صنعت برق كشور از جمله این توانمندی هاست.