شمار زیادی از مجموعه داران میراث هنر ایران، با مشارکت در برپایی نمایشگاه بزرگ "گنجینه هنرهای از یاد رفته ایران" ، گنجینهٔ‌ دیگری از هنر ایران از دوران تیموری تا قاجار را در مجموعه هنرهای از یاد رفته ایران در صبا به نمایش می گذارند.

با مشارکت شماری از مجموعه داران هنر ایران ، همزمان با برپائی نمایشگاه و کارگاههای تخصصی و همایش پژوهشی «گنجینه هنرهای از یاد رفته ایران» گنجینه ای دیگر از میراث هنر ایرانی از دوران تیموری تا صفویه و قاجار در این مجموعه به نمایش در می آید.

این مجموعه شامل آثاری در قالب‌های پرده ها و پارچه های نقاشی قلمکار، ‌اشیا و ظروف چوبی و فلزی ،‌ تزئینی منقوش، ‌انگشتری و مهر و جعبه جواهر ، دوات، ‌قلمدان و... است این آثار تنوع چشمگیر و کم نظیری از نقشمایه ها، ‌نگاره ها و آرایه‌های تزئینی و هنری که در زندگی روزمره و در میان طبقات اصناف، مشاغل مختلف و عامه مردم در طول چند قرن را به نمایش می گذارد.

این گزارش می‌افزاید: نمایشگاه و همایش بزرگ گنجینه هنرهای از یادرفته ایران همراه با نشست ها و سخنرانی های پژوهشی کارگاه‌های تخصصی در ۱۸ رشته هنری و نیز نمایش فیلم های مستند هنرهای ایرانی روز ۲۶ آذر ماه در موسسه فرهنگی هنری صبا گشایش خواهد یافت.

این گزارش حاکیست؛ در فراهم آوردن این گنجینه ارزشمند مجموعه دارانی همچون سلحشور، عیوقی، کازونی، جمشید صداقتی ، محسن زاهد، گلریز خالقی،‌ مرتضی بخردی،‌حسن مصورالمکی، لطیفی و ... مشارکت داشته اند.