اثر حجمی مرحوم «ایرج زند» با عنوان «بوته و مرد» كه به موزه امام علی (ع) اهدا كرده بود، صبح امروز در موزه هنرهای دینی امام علی (ع) رونمایی شد.

در این مراسم كه همسر و جمعی از دوستان نزدیك مرحوم ایرج زند هنرمند مجسمه‌ساز نیز حضور داشتند، اثر حجمی این هنرمند مجسمه‌ساز با عنوان «بوته و مرد» رونمایی شد.

سایه بریمانی همسر ایرج زند در این مراسم گفت: زمانی كه «ایرج زند» در بستر بیماری بود به من گفته بود كه یكی از آثارش را به موزه هنرهای دینی امام علی (ع) هدیه می‌كند و سال پیش این اثر به موزه هدیه شد. او دوست داشت كه یكی از آثارش به صورت دائمی در این موزه باشد و ما هم این خواسته او را اجابت كردیم و خوشحالم كه نام و یاد او در این فضای معنوی جاری است.

ابراهیم جعفری هنرمند نقاش و از دوستان ایرج زند نیز با بیان این كه هنر، هنرمند می آفریند، ایرج زند را باغبان آثارش نامید و گفت: كار هنر و آموزش هنر نوعی باغبانی است، ایرج نیز باغبان كارهایش بود.

وی همچنین تأكید كرد كه وقتی اثری به حد درونی خود می رسد، این مخاطب است كه باید نگاه كند و برداشتهای متفاوتی از آن به دست آورد، نه اینكه یك منتقد، بر اساس سلایق خود اثری را نقد كند.

جعفری با اشاره به اثر حجمی ایرج زند و قابلیت تغییر اجزاء آن گفت: دو پیكره در این اثر دیده می‌شود یكی درخت و دیگری انسان كه هر دو به هم مربوط هستند. این اثر همانند انسان كه ریشه و ساقه‌اش را حفظ می‌كند و شاخ و برگ خود را عوض می‌كند، در قسمت شاخ و برگ قابل تغییر است.

در پایان این مراسم هدیه‌ای از سوی «مجتبی آقایی» مدیر موزه هنرهای دینی امام علی(ع) به خانواده مرحوم ایرج زند اهدا شد.

در مراسم رونمایی از اثر حجمی ایرج زند، حسین خسروجردی،لیلی گلستان،همایون سلیمی، مدیر و معاون هنری موزه امام علی (ع) و همچنین جمعی از هنرمندن و علاقه‌مندان به این هنرمند نیز حضور داشتند.