اولین شماره ماهنامه پژوهشی _خبری «آینه خیال» به صاحب امتیازی فرهنگستان هنر، مدیرمسئولی بهمن نامور مطلق و سردبیری بهزاد مرتضوی منتشر شد.

در بخشی از سر مقاله «آینه خیال» به قلم مدیر مسئول این ماهنامه آمده است:«آینه خیال با هدف اطلاع رسانی تحلیلی به جامعه علمی هنری، بر آن است كه پیش از هر موضوعی به انعكاس وضعیت كنونی هنر و تظاهرات هنری بپردازد. به همین منظور همانند خود "فرهنگستان هنر" ویژگی بینا هنری دارد. به عبارت دیگر تمام هنرهای ایرانی می توانند پیكره اطلاع رسانی و مطالعاتی این مجله باشند....»

روایت معماری در داستان‌های بورخس؛ نقدی بر نمایشگاه نقاشی دهه ۴۰ و ۵۰ ، گفتگو با غلامحسین امیر خانی ، آیدین آغداشلو، محمد علی رجبی؛ گفتگوی حسین پاینده و محمد بهشتی درباره وجود اشتراكات ادبیات و معماری و... از جمله مطالبی است كه در این شماره به چاپ رسیده است.

علاوه بر این "آینه خیال" در هر شماره یك پرونده نیز دارد كه به موضوعی به صورت ویژه می‌پردازد. "گنجینه‌های از یاد رفته هنر ایران" موضوع پرونده اولین شماره از این ماهنامه است.

این نشریه تخصصی در ۱۵۲صفحه و با قیمت ۱۵۰۰ تومان عرضه شده است.