مركز هنری دبی اعلام كرد به منظور گسترش هرچه بیشتر فرهنگ و هنر در سطح خاورمیانه، قرار است انجمن مجموعه داران هنرهای معاصر خاورمیانه در قاهره مصر تأسیس شود. به گزارش باشگاه خبرنگاران، برای دستیابی به این هدف، مجموعه داران هنرهای معاصر خاورمیانه با شركت در كنفرانسی دو روزه كه ۱۷ تا ۱۸ مارس ۲۰۰۸ (۲۷ و ۲۸ اسفند) در مركز هنری دبی برگزار می شود در مورد تأسیس انجمن مورد اشاره به بحث و تصمیم گیری بپردازند. بنابراین گزارش، از دیگر اهداف تأسیس این انجمن آن است كه مجموعه داران و شركتهای هنری در سطح خاورمیانه به حمایت از هنرهای معاصر بپردازند و علاوه بر سرمایه گذاری در این زمینه دارای هویت جاری شوند.