دو سالانه پنجم مجسمه سازی معاصر تهران با وجود برنامه ریزی های انجام شده، ضعیف برگزار شد. جعفر رنگچی؛ مجسمه ساز؛ در گفتگو با باشگاه خبرنگاران با اعلام این خبرافزود: «در هر كشوری برگزاری دوسالانه یا به عبارتی نمایش دستاوردهای هنرمندان در هر دو سال یكبار به منظور نشان دادن پیشرفت های بدست آمده و ارائه ایده های جدید امری ضروری و جزو لاینفك نیز در هنر محسوب می شود.» رنگچی ادامه داد: «دوسالانه پنجم مجسمه سازی نیز از جمله همین دوسالانه هایی كه فقط در حد برگزاری است.»

این هنرمند مجسمه ساز گفت: «هنرمندان مجسمه ساز وظیفه نشان دادن تحولات هنر مجسمه سازی را در قالب نمایشگاهی از دو سالانه این هنر برعهده دارند،اما متولیان هنری نیز به دور از سیاستگذاری های تعیین شده باید به وظایف خود نسبت به حمایت از هنرمندان عنایت داشته باشند.» وی در مورد وضعیت كنونی مجسمه سازی گفت: «با مشكلات عدیده ای كه در حوزه هنر مجسمه سازی وجود دارد می توان به صراحت گفت، در حال حاضر هنر مجسمه سازی به بن بست رسیده است و جایگاه مناسبی ندارند و برای رهایی از این بن بست فقط باید بحث حمایتی آنان (هنرمندان مجسمه ساز) پر رنگ تر شود.» گفتنی است، نمایشگاه پنجم دوسالانه مجسمه سازی معاصر تهران تا ۱۵ دی در موزه هنرهای معاصر تهران برپاست.