آیدین آغداشلو معتقد است، قیمتی كه برای یك اثر نقاشی تعیین می‌شود، صرفا ارزش هنرمند را تعیین نمی‌كند.

آیدین آغداشلو، نقاش و پژوهشگر به كمیته اطلاع رسانی نمایشگاه فروش پاییزه سعدآباد گفت:"نمایشگاه های فروش تنها راه ارتقا و نزدیكی اقتصاد به هنر است. گردش اثر هنری در جامعه یك قاعده خاص دارد. از هنرمندی كه اثر به وجود می آورد، شروع و تا فروشنده‌ای كه اثر را می‌فروشد، ادامه دارد."

وی افزود:"فروش اثر هنری، مختص هنرهای تجسمی نیست. در سایر عرصه ها مانند حوزه موسیقی با فروش كاست و برپایی كنسرت، دایره گردش اثر هنری در جامعه پیوسته می‌ماند."

وی همچنین خواستار عدم پرداخت هنرمندان به كارهای فرعی شد:"یك هنرمند حرفه‌ای باید خود را وقف هنرش كند و اگر علاوه بر خلق هنر به كارهای فرعی بپردازد، میانه حالی است. اكثر نقاشان در كنار كارشان، كارهای دیگر را نیز یدك كشیده و كمتر نقاشی می‌كشند."

آغداشلو با اشاره به نمایشگاه فروش پاییزه سعدآباد، اینگونه برنامه‌ها را بسیار مفید دانست:"با این قبیل نمایشگاه‌ها، هنرمند تامین می‌شود و خودش را به كارهای فرعی نمی‌فروشد. رفتن یك اثر هنری به خانه‌های مردم دستیابی به هدفی اصلی یعنی ارتباط مردم و هنرمند است."

این نقاش ادامه داد:"اگر فروش آثار هنری انجام نشود، نگارخانه‌ها هم برچیده می‌شوند و مردم كه باید حامی هنرمند باشند، از انجام این وظیفه باز می‌مانند. فروش آثار هنری، تنها راه موجود برای رساندن پیام هنرمند به جامعه است."

وی تاثیر حراج كریستی بر فروش آثار در داخل كشور را نیز مهم برشمرد و بیان كرد:"قطعا حراج كریستی، قیمت و فروش را بالا برد. البته در كیفیت آثار دخاتی نكرد. نقاشی كه قبل از این حراج‌ها كار می كرد، همان نقاش با كارهای قبلی است."

آغداشلو اظهار داشت:"یك حراج از یك سو سقف قیمت كلی اثر را تعیین می‌كند و از سوی دیگر، خریدارن را در سرمایه‌گذاری روی هنر ترغیب می‌كند. در این چرخه اثر، تبدیل به كالا و همان كالا به سرمایه گذاری تبدیل می شود و در نهایت دیدگاه مردم به نقاشی كه این هنر را هوسی، خوشایند و تزئینی می‌دانستند، عوض می‌كند. به طوریكه آن را یك سرمایه‌گذاری مطمئن می‌پندارند."

نمایشگاه فروش پاییزی آثار نقاشی و مجسمه در سعدآباد از یكم آذر شروع و تا ۲۵ این ماه ادامه خواهد داشت.